Задать вопрос юристу

Закон «Про порядок видання законів» (8 грудня 1917 p.)

I.

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її конституції, виключне і неподільне право видавати закони для Української Народної Республіки належить Українській Центральній Раді.

скасовані Універсалами, законами і постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, як закони і постанови Української Народної Республіки.

2) Право видавати розпорядження в обсягу урядування, на основі законів, належить Генеральним Секретарям Української Народної Республіки.

3) До видання таких розпоряджень зостаються в силі розпорядження Російського Правительства, які були видані до 27 жовтня 1917 p., оскільки вони не змінені або не скасовані Українською Центральною Радою та Генеральним Секретаріатом.

III.

1) До прийдучих змін законодавчим порядком полишаються в силі і всі державні уряди, і установи, які зостаються на території Української Народної Республіки по день 7 листопада 19l7 року з дотеперішнім їх ділокругом, урядженням і штатами, яко уряди і установи Української Народноі Республіки.

2) Це положення тим часом, до погодження з іншими частинами Російської Федерації, має сгійність і для урядів, і установ, які обіймають тільки почасти територію У.Н.Р., і тільки в тій мірі, в якій їх діяльність поширюється на українську територію.

3) Bci особи, які займали посади державної служби по день 7 падолисту 1917 p. на території У.Н.Р., чи то за призначенням російського Правительства, чи то за обранням органами самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особливих прохань чи заяв.

Заступник Голови Укр.Ц.Ради Мик. Шраг

Секретар А. Постоловський

Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мирний

Березіль. — /99/. — № 57. —С. 134—135.

12.12.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон «Про порядок видання законів» (8 грудня 1917 p.):

  1. Конституційний закон на зміну і доповнення основного закону про імперське представництво 21 грудня 1867 p., а також законів 2 квітня 1873 p. і 12 листопада 1886 p. (14червня 1896 р.).
  2. Закон «Про Головну скарбницю "Держбанк УНР" (9 грудня 1917 p.)
  3. Конституційний закон на зміну закону від 26 лютого 1861 p. про імперське представництво (21 грудня 1867 p.)
  4. Резолюція першого з’їзду Рад України про самовизначення України (12 грудня 1917 p.)
  5. Резолюція першого з’їзду Рад України про зрив роботи зїзду Рад у Києві (11 грудня 1917 p.)
  6. Конституційний закон про судову владу (21 грудня 1867 p.)
  7. Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 p.)
  8. Конституційний закон про здійснення урядової влади (21 грудня 1867 p.)
  9. Конституційний закон про встановлення імперського суду (21 грудня 1867 p.)
  10. Закон Угорського парламенту про автономію «Руської країни» в рамках Угорщини (25 грудня 1918 p.)1