<<
>>

Заява Українського клубу Польського сейму у Варшаві з приводу анексії Східної Галичини буржуазною Польщею (24 березня 1923 p.)

Варшава, 24. III. Український клуб Польського сейму склав для польської преси повідомлення з приводу передачі Польщі Східної Галичини. Одначе жодна польська газета, за винятком жаргонної єврейської преси, цього повідомлення не надрукувала.

Наводимо це повідомлення цілком:

«Офіціальне повідомлення українських парламентських представників у польському сеймі і сенаті, що до визнання державами Антанти так званих східних кордонів Польщі. B часи панування великої ідеї самовизначення народів, коли цілий ряд пригноблених народів утворив власні національні держави, українські землі Волинь, Холм- щина, Полісся і ін. опинились відірваними сторонніми силами від рідного етнічного коріння великої Української землі, без згоди на те українського населення, котре в цих землях становить абсолютну більшість.

Постійний і повний хазяїн цих земель —українське населення, ніколи не відмовлявся од своїх елементарних прав на самовизначення і разом з тим від одвічної єдності зі всіма етнічними українськими землями, в тому числі з Буковиною і Закарпатською Україною, а також і од своєї національної єдності зі всім українським народом. Ha протязі всього свого історичною шляху український народ з непереможною силою прагнув до цілковитого об'єднання всіх етнічних українських земель в єдину Українську державу. 3 особливою силою прагнення це виявилося останніми часами. Всякі спроби сторонніх сил стримати це прагнення і поділити українські землі є насильство, котрого український народ санкціонувати не буде. Таким насильством над українським народом є визнання державами Антанти так званих східних кордонів Польщі, бо постанова Антанти відбулась без участі і без згоди українського народу. Це визнання польських кордонів, бувши насильницьким актом над живим тілом українського народу, не утворить миру у Східній Європі, особливо на українських землях, де боротьба набере хіба ще жахливіших форм, ніж були досі».

Газ. «Вісті ВУЦВК», № 65.

Харків, 25 березня 1923 p.

Боротьба за возз’єлнання Захілно'і Укра'іни з Українською PCP. 1917—1939: Збірник локу- ментів та матеріалів. — K., 1979. — C. 95.

13.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Заява Українського клубу Польського сейму у Варшаві з приводу анексії Східної Галичини буржуазною Польщею (24 березня 1923 p.):

  1. Заява Українського клубу Польського сейму у Варшаві з приводу анексії Східної Галичини буржуазною Польщею (24 березня 1923 p.)
  2. ЗМІСТ