<<
>>

Позовна заява

Якщо спір не вдалося вирішити в досудовому порядку, він може бути переданий на розгляд до господарського суду.

Для цього особа, права якої порушено (позивач), має підготувати та подати до господарського суду позовну заяву.

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі й підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності — або його представником.

Закон визначає перелік відомостей, які повинна містити позов- на заява:

1) найменування господарського су-ду, до якого подається заява;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб — плат- ників податків);

2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб’єкта підприємницької діяльності;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцін- ці; суми договору (у спорах, що виникають під час укладання, зміни та розірвання господарських дого-ворів);

4) зміст позовних вимог (якщо позов подано до кількох відповідачів, — зміст позовних вимог щодо кожного з них);

5) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених ст. 5 Господарського процесуального кодексу України;

6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 Господарського процесуального кодексу України;

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

Поряд з наведеними відомостями до позовної заяви можуть бути включені й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

Студентам слід пам’ятати, що, подаючи позов, позивач має надіслати сторонам спору копії позовної заяви та доданих до неї документів (якщо цих документів у них немає). До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у передбачених законом випадках;

2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви й доданих до неї документів;

3) сплату державного мита у встановлених порядку й розмірі;

3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

4) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Процедура вирішення спору господарським судом складається з ряду стадій.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Позовна заява: