Відозва крайового комітету охорони революції в Україні (27жовтня1917р.)

Громадяни України!

Ha вулицях Петрограда йде боротьба між Тимчасовим правительством та Петроградською радою робітничих та солдатських депутатів.

Вороги революції та волі народної можуть скористуватися цією боротьбою для того, щоб повернути старий царський лад та вкинути народ у неволю.

B цей грізний час вся революційна демократія, робітництво, селянство та військо неодмінно повинні згуртувати свої сили для того, щоб зберегти спокій та добрий лад на Україні.

Зважаючи на це, Українська Центральна рада утворила 25 жовтня (октября) Крайовий комітет по охороні революції, котрому й доручила усякими засобами, разом з Генеральним секретаріатом Ради, боротися з ворогами революції, зберегти спокій в краю та боронити всі завоювання революції.

До Крайового комітету по охороні революції Українська Центральна рада, пославши своїх представників, закликала слідуючі революційні організації і партії:

1. Український Військовий генеральний комітет;

2. Українську Раду військових депутатів;

3. Раду солдатських депутатів Київської округи;

4. Головний комітет доріг України;

5. Українську соціал-демократичну робітничу партію;

6. Українську партію соціалістів-революціонерів;

7. Російську соціал-демократичну робітничу партію (більшовиків);

8. Російську соціал-демократичну робітничу партію (меншовиків);

9. Російську партію соціалістів-революціонерів;

10. «Бунд»;

11. Єврейську об'єднану соціалістичну робітничу партію і

12. Ради солдатських і робітничих депутатів Києва, Харкова, Катеринослава і Одеси.

Крайовий комітет по охороні революції оповіщає всіх громадян України, що всі громадські, військові тилові власті, а також і всі організації революційної демократії мусять твердо і неуклінно виконувати всі його накази і приписи.

Комітет заявляє, що він не допустить ніяких виступів проти інтересів революції, що всі такі ворожі революції виступи Комітет буде рішуче подавляти всякими способами, навіть озброєною силою, котра стоїть під орудою Комітету.

Власть Комітету, котрий об'єднує всі органи революційної демократії, всі революційні соціалістичні партії нашого краю як українські, так і неукраїнські, поширена на всю Україну, на всі дев'ять губерній — Київську, Волинську, Полтавську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Катеринославську і Таврійську.

Крайовий комітет по охороні революції закликає всю людність до спокою, а всі революційні і демократичні організації об'єднатися в місцеві комітети для охорони революції під проводом Крайового комітету.

Громадяни України!

До спокою, праці і дружної оборони революції вас кличе Крайовий комітет.

Крайовий комітет по охороні революції на Україні при Українській Центральній раді.

Українська Центральна Рала:Аокумен- ти і матеріали: У 2 т. — K., /996. — T. 1. —

C. 364—365.

12.12.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Відозва крайового комітету охорони революції в Україні (27жовтня1917р.):

 1. Національно-визвольний рух в Україні у роки революції.
 2. Причини, основні завдання та особливості Лютневої (1917 року) революції в Росії. Розстановка політичних сил в Україні.
 3. Тимчасове положення Всеукраїнського революційного комітету про організацію Радянської влади на Україні (22 грудня 1919 p.)
 4. 11_Органи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища в Україні.
 5. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому) (11грудня1919р.)
 6. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи та припинення діяльності Всеукраїнського революційного комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР (19лютого 1920р.)
 7. Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP i Центрального Комітету ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони» (30 червня 1941 p.)
 8. Лекція 16 УКРАЇНА В РОСІЙСЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр.
 9. Політизація робітничого та селянського руху в Україні. Створення соціал-демократичних організацій в Україні.
 10. Антимонопольний комітет
 11. § 61. Державний комітет як орган управління.
 12. Про виправу Немирича від Виговського з Чигрина до Варшави на сейм для потвердження Гадяцької комісії й пактів; про прибуття Немирича до Варшави і про його промову перед королем та сенатом; про сеймову неузгоду напочатку щодо тих пактів з козаками та щодо унГі; про потвердження потім тих пактів сеймовою згодоюі королівською присягою з постановлениям на Україні третьої Річі Посполитої, подібно до Коронної й Литовської; про відозву всього украінського духовенства до римської столиці у зв'язку з опо
 13. Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року
 14. 5.3. Судочинство в умовах Української революції
 15. Революції у провідних країнах Європи (1848 - 1849 рр.).
 16. Про листовну відозву запорожців до Виговського з доганою йому за його зраду 8δ0.
 17. Державність часів Української революції (1917 – 1921 рр.):