<<
>>

Антимонопольний комітет

Особливу увагу необхідно приділити Антимонопольному комітету України (далі — АМК). АМК є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України утворюється у складі голови та десяти державних уповноважених. Строк повноважень голови Антимонопольного комітету України становить сім років. Голова Антимонопольного комітету України не може призначатися на цю посаду більше як на два терміни поспіль. Із числа державних уповноважених призначаються два перших заступники та три заступники голови АМК.

Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, об-ластях, містах Києві та Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його компетенції. У разі необхідності можуть утворюватися міжобласні територіальні відділення.

Антимонопольний комітет України разом з його територіальними відділеннями становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює голова Комітету.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами.

Студентам слід з’ясувати основні завдання АМК, його повно-важення й специфіку функціонування.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Антимонопольний комітет: