Іб.З.Таємний додатковий протокол (23 серпня 1939 p.)

При підписанні договору про ненапад між Німеччиною і Союзом Радянських Соціалістичних Республік уповноважені обох сторін, які нижче підписалися, обговорили в суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інггересів в Східній Європі.

Це обговорення привело до результату, що приводиться нижче:

1. У випадкутериторіально-політичного перевлаштування областей, що входять до складу Прибалтійських держав (Фінляндія,Естонія, Латвія, Литва), Північний кордон Литви одночасно стає кордоном сфер інтересів Німеччини і CPCP. При цьому інтереси Литви стосовно Віденської області визнаються обома сторонами.

2. У випадку територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу Польської Держави, межа сфер інтересів Німеччини і CPCP буде приблизно проходити по лінії річок Нарви, Вісли і Сяну.

Питання, чи є в обопільних інтересах бажаним збереження незалежної Польської Держави і якими будуть кордони цієї держави, може бути остаточно з'ясовано тільки в ході подальшого політичного розвитку.

У всякому разі, обидва уряди будуть вирішувати це питання в порядку дружньої обопільної згоди.

3. Стосовно південного сходу Європи з радянської сторони підкреслюється інтерес CPCP до Бесарабії.

3 Німецької сторони заявляється про її повну політичну незацікавленість в цих областях.

4. Цей протокол буде зберігатися в суворій таємниці.

Москва, 23 серпня 1939 p.

Уповноважений Урядом CPCP В. Молотов

За Уряд Німеччини I. Ріббентроп

Международная жизнь. — 1989. — Ns 9. — С.91—92.

16.4.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Іб.З.Таємний додатковий протокол (23 серпня 1939 p.):

 1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 p.)
 2. Договір про ненапад мІж Німеччиною і Радянським Союзом (23 серпня 1939 p.)
 3. Про малоросійських людей, щоб вина й тютюну у великоросійські міста не ввозили, й таємно не продавали, і тим щоб не чинили перепони кабакам царськоі величності у грошовому зборі; а за домовленістю вільно привозити вино на кабаки і продавати, коли потребуватимуть; а коли якісь малоросійські люди будуть спіймані у великоросійських містах з вином та тютюном, таємно продаватимуть 'ix, то
 4. § 85. Протокол судового засідання. Порядок складання і зміст. Зауваження до протоколу.
 5. § 63. Протокол судового засідання. Порядок складання і зміст. Зауваження до протоколу.
 6. Товариство з додатковою відповідальністю
 7. СОВЕЩАНИЕ ГИТЛЕРА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕРМАХТА22 АВГУСТА 1939 г.Выступление фюрера перед главнокомандующими 22 августа 1939 г.
 8. Поранення додаткових структур ока
 9. Додаткова література
 10. Контузїі додаткових структур ока
 11. Додаткова навчально-методична та наукова література
 12. Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 p.)
 13. Постанова ВерховноїРади УкраїнськоїРСР «Про проголошення незалежності України» (24 серпня 1991 p.)
 14. Приложение Федеральный закон от 25 октября 1999 г. N 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче. Дополнительного протокола и Второго дополнительного протокола к ней» (с сокращениями) Принят Государственной Думой 1 октября 1999 года. Одобрен Советом федерации 13 октября 1999 года.