<<
>>

Товариство з додатковою відповідальністю

Товариством з додатковою відповідальністю — є таке това-риство, яке засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначений стату-том. Учасники такого товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном у розмірі, встановленому статутом товариства, й є одна-ково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу. У разі визнання банкрутом одного з учасників його відповідальність за зобов’язаннями товариства розподіля-ється між іншими учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Товариство з додатковою відповідальністю: