Розпорядження адміністрації Браніцького графства (Галичина) про повинності кметів (1762 і 1773 pp.)

(1762 p.) ... Кметі1 в своїх хатах повинні тримати комірників2, які і їм послуга і двору повинності звичайно відбувають. Щодо тих кметів, які не приймають до себе комірників, а прийнятих дуже обтяжують, встановлюється, щоб кожний кметь віднині дбав про комірників і тримав їх у себе, а кожний кметь, що не тримає комірника, повинен разом із земельним чиншем платити за комірника, якого не тримав, 4 злотих і пряжі штуку...

(1773 p.) ...Кожний кметь і всякий, хто має халупу, зобов'язаний у своїй халупі тримати комірника або комірницю, і цедлятого, щоб підданий без осілості мав свій притулок, а від цього буде збільшення панщини, а для господаря якась вигода з вислуги. Якщо який-небудь господар, маючи халупу, не тримає комірника, тоді він, крім своїх, і комір- ницькі повинності відбувати повинен...

Герасименко M. П. Класи і соціальні групи в Галичині в кінці XVIII ст. U3 історіГза- хілноукраїнських земель: 36. II. — K., І957.—С.93.

9.3. Інвентар c. Коленого, Київського воєводства, із зазначенням селянських повинностей (6ерезень 1768р.)

(Витяг)

1 Кметі — селяни-кріпаки Галичини, які мали власне житло.

2 Комірники — бездомні селяни-кріпаки, надання притулку яким (комори як місця тимчасового проживання) ставало повинністю кметів.

3 Податок, що сплачувався від кожного вулика бджіл.

4 Податок на утримування коней для пошти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 6 Прокіп Хальчук 2 1 10 1 1
3 2 6 Михайло Ткач 2 1 10 1 1
4 1 2 Захарко Веселиків 2 1 10 1 1 3 17
5 2 6 Іван Чорний 2 1 10 1 1 2 18
6 2 6 Пилип Онищук 2 1 10 1 1 3 27
7 3 2 Федько Палій 2 1 10 1 1 2 5
8 2 4 Степан Веселиків зять 2 1 10 1 1 26
9 3 2 Юсько Білоус 2 1 10 1 1
10 2 6 Іван Титор — Білоусів зять 2 1 10 1 І - 13
11 2 6 Андрій Білоусюк 2 1 10 1 1 16
12 2 6 Мартин Старий 2 1 10 1 1
13 1 2 АндрушкоОсадчий 2 1 10 1 1
14 2 6 Семен Коломієць 2 1 10 1 1
15 2 Михайло Кучер 2 1 10 1 1
16 1 2 Опанас Кучер 2 1 10 1 1
17 1 Мотря Винничучка 2 1 5 1 1
18 2 Григор 2 1 10 1 1
19 - - Піддані піші Луцько Осадчого зять 2 1 10 1 1 -
20 Гаврило Швець 2 1 3 1 1
21 Клим Пастух 2 1 3 1 1
22 - ГрицькоТкач 2 1 3 1 1 -

...Панщини від двадцяти двох підданих, на рік днів 1760, кожний день рухається по 6 грошів, разом 352 зл.

— гр.

Подорожчини від тих же підданих разом 215 зл. 18 гр.

Мотків 22, рахуючи 1 моток по 10 гр. разом 7 зл. 10 гр.

За курей 22, рахуючи 1 курку по 6 гр. разом 4 зл. 12 гр.

Десятини з бджіл з 2 пнів по 8 зл. разом 16 зл. — гр.

Очкового разом 18 зл. 5 гр.

Оренди за корчму з того ж села Каленого разом 450 зл. — гр. Загальна сума прибутків 1063 зл. 15 гр.

9.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Розпорядження адміністрації Браніцького графства (Галичина) про повинності кметів (1762 і 1773 pp.):

  1. Розпорядження адміністрації Браніцького графства (Галичина) про повинності кметів (1762 і 1773 pp.)
  2. ЗМІСТ