Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про релреєивні заходи при проведенні хлібозаготівель (25 листопада 1932 p.)

Негайно

До всіх прокурорів

«Про заходи до посилення хлібозаготівель»

20 листопада ц. p. PHK УСРР ухвалила постанову «Про заходи до посилення хлібозаготівель» («Вісті» від 21.XI). Ha розвиток й виконання цієї постанови НКЮ пояснює:

1.

B питанні заборони витрачати всі натуральні фонди в колгоспах, які незадовільно виконують плани хлібозаготівель, прокуратури повинні:

а) встановити нагляд за тим, щоб PBK негайно провели перевірку наявних фондів у цих колгоспах, щоб в цій роботі не було жодних затримок і основне, щоб перевірка була найсуворішою — в розумінні правильності відомостей про фактичні розміри цих фондів; б) виявляти випадки витрачання цих фондів, винних негайно притягати до кримінальної відповідальності як за розтрати, як за розтринькування громадської власності; в) виявляючи випадки несвоєчасної або неправильної перевірки фондів у колгоспах, що незадовільно виконують хлібозаготівлі, винних теж притягати до кримінальної відповідальності.

2. B питанні повернення незаконно розданого хліба й вилучення у окремих колгоспників та одноосібників розкраденого хліба — пояснюється: а) в цій роботі треба обов'язково спиратися на кращих колгос- пників-ударників, вживаючи всіх заходів до того, щоб без масових трусів й адміністрування на основі самоперевірки досягти ефекта як щодо кількості виявленого й поверненого хліба, так і у виявленні фактичних зривачів з керівництва колгоспами й ледарів та рвачів, що хоча не мають трудоднів, проте мають запаси хліба; б) треба найширще поставити й використати агентурні можливості з тим, щоб найбільше запобігти зайвих дій, які не дають жодних наслідків; в) в окремих випадках ви- явлення великої кількості хліба, злісного переховування його та ін., що свідчить про розтринькування чи покрадання цього хліба, треба, окрім вилучення хліба, порушувати кримінальні справи й притягати винних до найсуворішої відповідальності.

3. B ряді колгоспів та радгоспів бухгалтера, рахівники, завгоспи, ва- гарі, діючи заздалегідь накресленим шляхом, для утворення належного грунту для розтринькування та крадіжок хліба, затаюють його від повного обліку, складають брехливі зведення й відомості й цим зривають виконання плану хлібозаготівель.

У зв'язку з заходами до перевірки натуральних фондів, безумовно буде встановлено такі випадки. Прокуратури повинні вжити всіх заходів, щоб розкривати цей вид злочину й притягати винних до кримінальної відповідальності за законом з 7. VIII. 1932 p. за розтринькування та розкрадання громадської власності.

4. У питанні застосування натуральних штрафів і перерахування насіннєвих фондів до хлібозаготівель прокуратури повинні стежити, щоб ці штрафування не набули масового характеру й щоб в кожному окремому випадкові на це була відповідна санкція облвиконкому.

НКЮ знову підкреслює, що основною роботою органів юстиції в даний момент є боротьба за хліб, а тому органи юстиції, і зокрема прокуратури, зобов'язуються за всяку ціну: а) забезпечити найскорі- ше проходження цих справ (три дні); б) забезпечити найефективнішу репресію в цих справах з тим, щоб вона дійсно могла дати перелам і рішуче усунути всі елементи, що зривають виконання плану хлібозаготівель.

м. Харків

Заступник Нарком юстиції

та Генерального прокурора республіки А. Приходько

Колективізація і голод на Україні ї 929— J 933;

Збірниклокументів і матеріалів. -K., 1993. —

C. 550—551.

1.14.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про релреєивні заходи при проведенні хлібозаготівель (25 листопада 1932 p.):

  1. Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про релреєивні заходи при проведенні хлібозаготівель (25 листопада 1932 p.)