Геродот про розселення скіфів

...Починаючи від торжища борисфенітів[I] [II] (цього самого серединного з приморських пунктів усієї Скіфії), першими живуть калдіпіди, що є еллінами — скіфами, а вище їх друге плем'я, яке зветься алазонами[III].

Ці останні, як і калліпіди, в усьому іншому живуть однаково із скіфами, але сіють і вживають у їжу хліб, а також цибулю, часник,сочеви- цю й просо. Вище алазонів живуть скїфи-хлібороби, які сіють хліб не для власного вжитку на їжу, а на продаж. Вище них живуть неври[IV], а країна, що лежить на північ від неврів, наскільки ми знаємо, не заселена людьми.

Ці племена живуть по річці Іпаніду[V] на захід від Борисфену[VI], а якщо переїхати через Борисфен з боку моря, то спершу буде Полісся, а від нього вгору живуть скіфи-хлібороби, яких елліни, що живуть на річці Іпаніду, називають борисфенітами, а самих себе ці елліни звуть ольвіо- політами[VII]. Ці скіфи-хлібороби на схід займають простір на три дні дороги аж до річкц, що має назву Пантікапу[VIII], а на північ — простір на одинадцять днів плавби вгору по Борисфену. Над ними вже на широкий простір розкинулась пустиня; за пустинею живуть андрофаги (людоїди), особливе плем'я, зовсім не скифське. Вище них лежить уже справжня пустиня, і там не живе, наскільки нам відомо, жоден народ.

Ha схід від цих скіфів-хліборобів, за річкою Пантікапом, живуть уже скіфи-кочівники, які нічого не сіють і не орють; вся ця країна позбавле- на дерев, за винятком Полісся, ці кочівники на схід займають обшир на чотирнадцять днів дороги, який простягається до річки Герри1.

По той бік Герри знаходяться так звані царські володіння і живуть найкращі і найчисленніші скіфи, які вважають інших скіфів своїми рабами. Місцевість, яку вони займають, простягається на південь до Таврі- ки[IX] [X], а на схід — до рову, який викопали нащадки сліпих, і до торжища при Меотійському озері[XI], званого Крімнами; частина ж їх володіння простягається до річки Танаїду[XII].

Місцевості, що лежать на північ від царських скіфів, займають меланхлени (чорноризці), особливе, не скіфське плем'я. Вище меланхленів, наскільки нам відомо,лежать озера і безлюдна пустиня.

За річкою Танаідом уже не скіфська земля, перша з тамтешніх ділянок землі належить савроматам, які, починаючи від рогу Меотійського озера, займають простір на п'ятнадцять днів дороги на північ; по всій цій землі немає ні диких, ні садовихдерев. Вище від савроматів на другій дільниці живуть будіни[XIII], що займають місцевість, суцільно вкриту різноманітним лісом.

Вище будінів на північ спочатку простягається пустиня на сім днів дороги, а за пустинею, більше в напрямку на схід, живуть фіссагети, плем'я багатолюдне і особливе; живуть вони полюванням. Поряд з ними в тій же місцевості живе народ, що зветься іірками; вони також займаються полюванням таким чином: мисливець, вилізши на дерево, якими tyCTO вкрита ця країна, підстерігав звіра; у кожного напоготові кінь, привчений лягати на живіт, щоб бути нижчим, і собака; коли мисливець з дерева побачить звіра, він стріляє з лука, потім сідає на коня і пускається навздогін, причому не відстає і собака. Вище іірків, у напрямку на схід, живуть другі скіфи, які відділились від царських і прибули в цю землю.

Вся описана країна відрізняється таким суворим кліматом, що на протязі 8 місяців там стоять нестерпні холоди; в цей час не зробиш грЯзі, проливши воду на землю, хіба що розкладеш вогонь; море і весь Бос- пор Кімерійський замерзають так, що скіфи, які живуть по цей бік рову, юрбами переходять по льоду і возами переїжджають на той бік, у землю сіндів.

Хрестоматія з історії Української PCP: У 3 r. — K., І959.—Т. 1.—C. 6—10.

1.2.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Геродот про розселення скіфів:

  1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ Источники
  2. Геродот про розселення скіфів
  3. ЗМІСТ