Повідомлення про перехід влади в Чернівцях до представників українськоїі румунської громад (після 6 листопада 1918 p.)

ПРОКЛЯМАЦІЯ[143]

Цісарський уряд , що вважає своє завдання закінченим, передав нам, як національним комісарам українського і румунського народів, сьогодні урядову владу на Буковині до неподільної руки.

Поставлені перед такою довершеною дійсністю, ми перебрали правління на те, щоб не дати місця анархії й забезпечити поспільний лад та громадську безпеку і ось як умовилися про виконування правління:

1. Як український, так і румунський нарід застерігають за собою право висувати щодо буковинської території усі ті жадання, які поставили їх законні заступники; однак, залишають полагодження цих спірних справ мировому конгресові.

2. До часу того полагодження зберігати тимчасовий стан.

3. Компетенція обидвох цих урядів залежить від відносної більшос- ти національности у громадах, яку занотовано при народьому переписі 1910 року. Таким чином підпадають громади, де є релятивна більшість українська — під українську владу, а громади, котрі мають більшість румунську — під румунську владу.

4. У громадах, де релятивна більшість населення ні румунська, ані українська, має рішати законне громадське заступництво, котрому з обох урядів має підчинятися дана громада. Коли ж немає законного представництва, тоді вирішують справи під проводом призначеного громадського жеранта-дорадника,якщо немає прибічної ради, — члени останньої, законно вибраної, громадської ради, які є в громаді.

5. До виконання цих постанов підлягають громади Александердорф, Катеринендорф, Садагора й Вижниця українському, а всі інші громади, за винятком Чернівців, — румунському урядові.

6. Краєва столиця Чернівці залишаються під дотеперішньою тимчасовою управою; розпорядження в другій інстанції можуть давати тільки український і румунський уряди в обопільному порозумінні.

Оця залагода правосильна вже нині. Подаємо їїдо загального відому і закликаємо населення зберігати спокій і лад.

Український національний комісар О. Попович в. p.

Румунський національний комісар А. Ончул в.р.

Буковина. ЇЇ'минуле і сучасне. — Париж, ! 956. — C. 314.

13.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Повідомлення про перехід влади в Чернівцях до представників українськоїі румунської громад (після 6 листопада 1918 p.):

  1. Повідомлення про перехід влади в Чернівцях до представників українськоїі румунської громад (після 6 листопада 1918 p.)
  2. ЗМІСТ