<<
>>

64. Опір, погрози та посягання на життя представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громад. формування з охорони громад. порядку і держ. кордону або військовослужбовцеві (ст. 342, 345, 348 КК)

Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (ст.342)

1.

Основним безпосереднім об'єктом злочину виступає нормальна діяльність правоохоронних органів та інших органів державної влади, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та законних військових формувань на території України. Додатковим об'єктом може бути особиста недоторканність особи.

2. Потерпілими від злочину є: 1) представник влади (ч. 1 ст. 342); 2) працівник правоохоронного органу; 3) член громадського формування з охорони громадського порядку І державного кордону; 4) військовослужбовець (ч. 2 ст. 342).

4. Суб'єкт злочину загальний.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що вчиняє незаконні дії щодо представника влади, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і бажає так вчинити. Якщо ж особа не усвідомлює, кому саме вона вчиняє опір, то склад злочину, передбачений ст. 342, відсутній.

6. Кваліфікований вид злочину (ч. З ст. 342) має місце при поєднанні опору з примушенням потерпілого шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій.

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст.345)

1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є нормальна діяльність правоохоронних органів, їх авторитет, а додатковим об'єктом - психічна недоторканність працівників правоохоронних органів або їх близьких родичів, їх здоров'я.

2. Потерпілими від цього злочину можуть бути: 1) працівник правоохоронного органу; 2) його близькі родичі. Про поняття працівника правоохоронного органу див. коментар до ст. 342, а про поняття близьких родичів - коментар до ст.115.

3.

Об'єктивна сторона злочину може бути виражена у:

1) погрозі (ч. 1 ст. 345);

2) заподіянні побоїв, а також тілесних ушкоджень - легких, середньої тяжкості (ч. 2 т. 345) або тяжких (ч. З ст. 345).

4. Суб'єктом цього злочину у вигляді погрози, заподіяння побоїв або легких тілесних ушкоджень може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку, а у вигляді заподіяння середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень - 14-річного віку.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

6. Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його організованою групою. Про поняття організованої групи див. ст. 28 І коментар до неї.

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст.348 КК)

Родовий об’єкт авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

Безпосередній об’єкт основний - нормальна службова діяльність працівників правоохоронних органів, громадських формувань з охорони

громадського порядку і державного кордону та законних військових формувань на території України.

Безпосередній об'єкт додатковий обов'язковий - життя особи.

Потерпілий: 1) працівник правоохоронного органу чи його близькі родичі; 2) член громадського формування з охорони громадського по рядку і державного кордону; 3) військовослужбовець.

Об'єктивна сторона полягає у посяганні на життя зазначених осіб чи їх близьких родичів, тобто в умисному вбивстві або замаху на нього

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є те, що посягання на зазначених осіб вчинено у зв'язку з їх службовою діяльністю або громадською діяльністю щодо охорони громадського порядку. Для складу злочину не має значення, чи знаходився потерпілий в цей момент при виконанні обов'язків чи ні.

Склад злочину - усічений, оскільки вважається закінченим з моменту замаху на вбивство.

Суб'єкт - фізична, осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 14-річного віку.

Суб'єктивна сторона - характеризується умисною формою вини При цьому зміст умислу включає усвідомлення винним специфічних ознак потерпілого та зв'язку посягання з певною службовою чи громадською діяльністю. Замах на вбивство може бути вчинений лише з прямим умислом.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 64. Опір, погрози та посягання на життя представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громад. формування з охорони громад. порядку і держ. кордону або військовослужбовцеві (ст. 342, 345, 348 КК):

 1. 64. Опір, погрози та посягання на життя представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громад. формування з охорони громад. порядку і держ. кордону або військовослужбовцеві (ст. 342, 345, 348 КК)
 2. § 1. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
 3. Умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку
 4. 80. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (ст. 342).
 5. Поняття вбивства та його види.
 6. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
 7. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
 8. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
 9. Посягання на життя представника іноземної держави
 10. 1. Злочини проти життя
 11. 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань
 12. 80. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.
 13. 2.1. Судово-психіатрична експертиза підозрюваних і обвинувачених
 14. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 15. Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб