<<
>>

63. Незаконні дії з наркотичними, психотропними речовинами та їх аналогами або прекурсорами (ст.306-308, 311-314, 318-321 КК).

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.306)

1. Склад злочину, передбачений ст. 306, є спеціальним стосовно складу злочину, передбаченого ст.

209. Відмінність між ними полягає, зокрема, у джерелах надходження доходів, деяких ознаках об'єктивної сторони. У ряді випадків легалізація певних коштів чи майна потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених статтями 209 і 306. Про поняття доходів див. коментар до ст. 209.

2. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку «брудних» коштів І виконання Україною взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань.

3. Предметом злочину є: 1) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання; 2) кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою його продов-ження.

4. Об'єктивна сторона злочину передбачає три альтернативні дії:

1) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах. організаціях та їх підрозділах;

2) використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб;

3) використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

5. Суб'єкт злочину загальний.

6. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Винний має усвідомлювати незаконне походження коштів, здобутих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Мета є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину у третій його формі

Нею є продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або пре-курсорів.

7.

Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) у великих розмірах.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.307)

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою захисту здоров'я населення, порядок обігу наркотичних засобів або психотропних речовин. Про поняття обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу.

2. Предметом злочину виступають наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Про їх поняття див. Загальні положення до цього розділу.

Оскільки обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин на території України взагалі заборонено, тобто не існує їх законного виробництва, виготовлення тощо, то недоречним видається згадування у ст. 307 про незаконні дії з ними. Такі дії є незаконними завжди.

3. Об'єктивна сторона злочину описана як вичерпний перелік альтернативних форм злочинної поведінки, а саме незаконні: 1) виробництво; 2) виготовлення; 3) придбання; 4) зберігання; 5) перевезення; 6) пересилання; 7) незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

4. Суб'єкт злочину загальний. При вчиненні злочину із залученням неповнолітнього або малолітнього (частини 2 і 3 ст. 307) та щодо малолітнього (ч. З ст. 307) суб'єктом може бути лише повнолітня особа.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і метою збуту при виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні особою наркотичних засобів або психотропних речовин. Про умисел на збут наркотичних

6. Кваліфікованими видами злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317; 4) із залученням неповнолітнього, а також 5) якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналога у великих розмірах; 6) особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини; 7) збут наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян; 8) збут чи передача цих засобів або речовин у місця позбавлення волі (ч.

2 ст. 307), а особливо кваліфікованими - вчинення його: 1) організованою групою, а також 2) якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах; 3) Із залученням малолітнього або щодо малолітнього (ч. 3 ст. 307).

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.308)

1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений з метою захисту здоров'я населення порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати життя та здоров'я особи, власність. Про поняття обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу.

2. Предметом злочину є наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги. Про їх поняття див. Загальні положення до цього розділу.

3. Об'єктивна сторона злочину передбачає умисне незаконне вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів будь-яким способом з підприємств, установ І організацій незалежно від форми власності чи в окремих громадян, у т. ч. вилучення наркотиковмісних рослин або їх частин із земельних ділянок господарств чи громадян до закінчення збирання врожаю. При цьому не має значення, правомірно чи незаконно особа володіла наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом або вирощувала наркотиковмісні рослини, які стали предметом незаконного вилучення.

Способами такого вилучення є: 1) викрадення (крадіжка, грабіж); 2) привласнення; 3) вимагання; 4) заволодіння вказаними засобами і речовинами шляхом шахрайства (ч. 1 ст. 308); 5) заволодіння ними шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 308); 6) розбій (ч. З ст. 308).

4. Суб'єктом злочину, вчиненого шляхом крадіжки, грабежу, розбою та вимагання, може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку, а вчиненого шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем - службова особа.

Привласнення наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів може бути вчинено лише особою, якій вони були ввірені чи перебували у ЇЇ віданні у зв'язку з її професійною діяльністю. Субєктом цього злочину, вчиненого в інший спосіб, є осудна особа, яка досягла 16-річ-ного віку.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При вчиненні його шляхом розбою обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є мета - заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст.311)

1 При застосуванні норм цієї статті слід використовувати коментар до статей 307, 309. Йдеться, зокрема, про: поняття таких ознак об'єктивної сторони, як незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів; окремі ознаки суб'єктивної сторони; деякі кваліфікуючі ознаки; умови звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Предметом злочину є прекурсори. Про їх поняття див. Загальні положення до цього розділу.

3. При вирішенні питання щодо незаконності дій, передбачених ст. 311, необхідно враховувати, що правовий режим обігу прекурсорів залежить від їх різновиду.

4. Суб'єкт злочину загальний.

5. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину є спеціальна мета - незаконні дії з прекурсорами вчиняються з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

6. Серед кваліфікуючих ознак цього злочину слід виділити вчинення незаконних дій з прекурсорами з метою збуту, яка також належить до обов'язкових ознак суб'єктивної сторони цього злочину (ч. 2 ст. 311). Але зазначена мета не існує самостійно, а є доповненням мети основного складу злочину (ч. 1 ст. 311), яку умовно можна назвати головною,- без неї взагалі не буде аналізованого складу злочину.

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст.312)

1.

Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений з метою захисту здоров'я населення порядок обігу прекурсорів. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати життя і здоров'я особи, власність. Про поняття обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу.

2. Предметом злочину є прекурсори. Про їх поняття див. Загальні положення до цього розділу.

3. Об'єктивна сторона злочину передбачає умисне незаконне вилучення будь-яким способом із підприємств, установ І організацій незалежно від форми власності, а також Із правомірного чи незаконного володіння громадян з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Цей злочин є суміжним Із злочином, передбаченим ст. 308, від якого він головним чином відрізняється за предметом, а також окремими ознаками об'єктивної і суб'єктивної сторін.

4. Суб'єкт злочину загальний. Заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем може вчинятися лише спеціальним суб'єктом-службовою особою. Привласнення прекурсорів може бути вчинено лише особою, якій вони були ввірені чи перебували в її віданні у зв'язку з ЇЇ професійною діяльністю.

5. З суб'єктивної сторони незаконний збут прекурсорів характеризується прямим умислом І метою: такий збут здійснюється для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

На відміну від злочину, передбаченого ст. 308, викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства характеризуються обов'язковою метою: ці діяння вчиняються з метою подальшого збуту прекурсорів.

5. На відміну від злочину, передбаченого ст. 308, кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ст. 312, не є вчинення його особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317.

Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст.313)

1.

Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений з метою захисту здоров'я населення порядок обігу обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Додатковим факультативним об'єктом можуть виступати життя та здоров'я особи, власність.

2. Предметом злочину є обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

4. Суб'єкт злочину загальний. Заволодіння обладнанням шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем може вчинятися лише спеціальним суб'єктом - службовою особою. Привласнення прекурсорів може бути вчинено лише особою, якій вони були ввірені чи перебували у її віданні у зв'язку з ЇЇ професійною діяльністю.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При вчиненні його шляхом розбою обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є мета - заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами.

Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.314)

1. Об'єктом злочину є здоров'я чи життя особи.

2. Об'єктивна сторона злочину характеризується незаконним введенням будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм

іншої особи проти її волі.

Злочин вважається закінченим з моменту, коли в організм іншої особи проти її волі введено будь-яким способом наркотичний засіб, психотропну речовину або їх

аналоги.

3. Суб'єкт злочину загальний.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особливістю складу злочину, передбаченого ч. З ст. 314, є те, що у разі незаконного

введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, внаслідок чого настала смерть потерпілого, воно характеризується змішаною формою вини (про поняття цієї форми вини див. коментар до ст. 23).

5. Кваліфікованими видами злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-312 та 314-318 КК; 3) щодо двох чи більше осіб, а так само, якщо його вчинення: 4) призвело до наркотичної залежності потерпілого або 5) заподіяло середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому (ч. 2 ст. 314).

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) щодо неповнолітнього; 2) щодо особи, яка перебуває в безпорадному стані; 3) щодо вагітної жінки, а так само, якщо: 4) він був пов'язаний із введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, або 5) внаслідок таких дій настала смерть потерпілого (ч.3 ст. 314).

Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст.318)

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров'я населення порядок видачі та використання документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

2. Предмет злочину - документи, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Тобто маються на увазі тільки документи, які безпосередньо засвідчують таке право (ліцензія, рецепт, довіреність, товарно-транспортна накладна).

3. Об'єктивна сторона злочину може проявлятися у:

1) незаконному виготовленні;

2) підробленні;

3) використанні;

4) збуті підроблених чи незаконно одержаних зазначених вище документів. Про поняття підроблення документів див. коментар до ст. 358.

Злочин у формі підроблення вказаних документів вважається закінченим з моменту вчинення цієї дії, у формі використання вказаних документів - з моменту їх подання або пред'явлення, незалежно від того, чи змогла особа отримати наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, а у формі збуту - з моменту фактичного їх відчуження у будь-якій формі.

4. Суб'єкт злочину загальний.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-317.

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб - ст. 28 і коментар до неї.

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин(ст.319)

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров'я населення порядок видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

2. Предметом злочину є рецепт.

3. 3 об'єктивної сторони злочин виражається у незаконній видачі рецепта на право

придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Злочин вважається закінченим з моменту передачі рецепта особі, на ім'я якої його

незаконно виписано.

4. Суб'єкт злочину спеціальний. Ним може бути: 1) лікар, який працює у закладі (корони здоров'я державної чи комунальної форми власності і якому відповідним рішенням керівника лікувально-профілактичного закладу чи установи надано дозвіл висувати рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, але він робить це з порушенням встановленого порядку видачі зазначених рецептів; 2) лікар, якому не надано дозвіл виписувати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках, але він видав рецепт на право придбання таких засобів.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою отакою суб'єктивної сторони є корисливий мотив чи інші особисті Інтереси винного. Про поняття корисливого мотиву та інших особистих інтересів див. коментар до статей 115, 148 і 36

6. Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його повторно. Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї. Повторним аналізований злочин визнається у випадках незаконної видачі рецепта одній особі два та більше разів або одноразової видачі рецептів кільком особам, а також коли йому передував замах на вчинення такого самого злочину чи навпаки - дії були вчинені в іншій послідовності.

Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.320)

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров'я населення порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Про поняття обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу.

2. Об'єктивна сторона злочину проявляється у формі:

1) порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель;

2) порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або відповідних прекурсорів.

3. Суб'єкт злочину спеціальний. Ним є особа, яка у зв'язку з виконанням своїх службових або професійних обов'язків повинна додержувати встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (наприклад, директор чи агроном сільськогосподарського підприємства, яке вирощує снотворний мак або коноплі; провізор-технолог чи завідувач аптеки; матеріально відповідальна особа, уповноважена зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори; викладач. якому наркотичні засоби чи психотропні речовини видані для проведення практичних занять зі студентами).

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю, Ставлення винної особи до наслідків, передбачених ч.2 ст. 320, може бути тільки необережним. Якщо ставлення до них є умисним (наприклад, особа умисно сприяє викраденню чи привласненню наркотиків, психотропних речовин або прекурсорів), вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 320 та статтями 27, 308 чи 312.

5. Кваліфікуючими ознаками злочину є: 1) вчинення його повторно; 2) спричинення ним нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах; 3) призведення його до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 320).

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин (ст.321)

1. Об'єкт злочину - порядок обігу отруйних і сильнодіючих речовин, встановлений законодавством з метою охорони здоров'я населення.

2, Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321, є: 1) отруйні та сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами; 2) обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення вказаних отруйних або сильнодіючих речовин.

3. 3 об'єктивної сторони злочин полягає у:

1) незаконних діях з отруйними або сильнодіючими речовинами та обладнанням, призначеним для виробництва чи виготовлення цих речовин (ч. 1 ст. 321);

2) порушенні встановлених правил обігу цих речовин (ч. 2 ст. 321).

4, Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321,- загальний, а ч. 2 ст. 321 - спеціальний: особа, яка виконує службові або професійні обов'язки, пов'язані з виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та метою збуту (ч. 1 ст. 321) або умислом чи необережністю (ч. 2 ст. 321).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 63. Незаконні дії з наркотичними, психотропними речовинами та їх аналогами або прекурсорами (ст.306-308, 311-314, 318-321 КК).:

  1. 63. Незаконні дії з наркотичними, психотропними речовинами та їх аналогами або прекурсорами (ст.306-308, 311-314, 318-321 КК).
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. ЗМІСТ
  4. 2.3. Види злочинів проти здоров’я населення та системи заходів, що забезпечують його охорону
  5. 3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ