<<
>>

Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду (11 травня 1917 p.)

1. Добитися видання деклярації в справі автономії України.

2. Іменування Краєвого комісара і поручення йому сформування Краєвої Ради України за порозумінням з Центральною Радою.

3. Призначення в розпорядження Центральної Ради засобів з Государственнаго Казначейства на цілі національні, культурні і організаційні — при чім на трати сего місяця мало бути для неї одкритий біжучий рахунок в Государственнім Банку на 5 міліонів.

(Як біжучі предмети poc- ходів можна вказати: покупка і організація друкарень для народних газет і літератури, підготовку підручників, стипендії для підготовки наукових сил, театрови, удержанія народніх інструкторів, підмогу науковим інструкціям, розсилку інструкторів на провінцію, підмогу національним організаціям, організацію інформації російської преси). Ha найблизші видатки необхідно 500000валюти.

4. Допущення Українських представників до участи в мировій конференції. Для підготовки має бути дозволений виїзд українських представників до нейтральних держав ддя порозуміння з заграничними українцями і утворене там постійне бюро.

5. Утворення Українського міністерства чи статс-секретаріату при правительстві.

6. B військових справах крім військових резолюцій домаганнє імено- вання українців начальниками воєнних округів, взагалі начальників воєнної управи, українізації Київського гарнізона.

7. B освітніх справах: негайного заменовання попечителями: Одеської Округи — Наутленка, помічником (або окр. інсп.) Володимира Mo- исеєвича Чеховського, Харківського — професора Сумцова і помічника (або окр. інсп.) Олексія Августиновича Левицького, директора Таган- рогської Коммерційної школи — для української теріторії округи, і порученне їм негайно проводити українізацію школи в українських місцевостях. Також інструкції Кавказському попечителеві щодо українських місцевостей. Міністерство повинно дати накази попечителям і що до українізації в середній школі, і звернутися з такими ж інструкціями до вищих шкіл, в дусі постанов секції вищої школи негайно утворити вказані там кафедри українознавства, дати засоби для паралельних курсів і т. і.

8. B справах церковних — усунення владиків Великоросів і иньших неприхильних виборній організації української церкви, в дальним пляні признання принципа автокефальности української церкви, себто освобождения її вид синодальної власти.

9. Дозвіл на виїзд за границю Галичанам висланцям, виїзду на Україну обранцям, відібраннє фондів від москвофільських організацій (фондів публічних).

10. Заходи против конрреволюційної пропаганди, яка ведеться під антиукраїнським прапором.

11. Вияснення діяльности Київського Виконавчого Комітету, солдатських і робочих депутатів і в зв'зку з сим невідповідальність виділення Київа з губернії.

12. Введення українців в склад Петроградського Телеграфного агенства.

13. Холмським комісаром предложити Лоського, тепер начальник міліції в Каменці.

Хрестоматія з історїїлержави і права України: У 3 кн. — K., 2000. — Кн. 1. — C. 200—201.

12.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду (11 травня 1917 p.):

  1. 2.3. Збагачення державницьких традицій у добу Української революції (1917 – 1921 рр.)
  2. Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду (11 травня 1917 p.)
  3. ЗМІСТ
  4. Утворення Центральної Ради. Державне будівництво уНР