<<
>>

12.5. Il Універсал Центральної Ради (Злипня1917р.)

Громадяне української землі! Представники Тимчасового Правительства повідомили нас про ті конкретнізаходи, які задумує перевести Тимчасове Правительство в справі управи Україною до Установчих Зборів.

Тимчасове Правительство, стоячи на сторожі завойованих революційним народом свобід, признаючи за кожним народом право на самоозначення та полишаючи остаточне усталення його форми Установчим Зборам, простягає руку представникам української демократії й Центральній Українській Раді та закдикує в порозумінню з ним творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдности її демократичних сил, з задоволенням приймаємо заклик Правительства до єдности й сповіщаємо всіх громадян України, що вибрана українським народом через його революційні організації Центральна Українська Рада незабаром буде доповнена на справедливих основах представниками инщих народностей, які живуть на Україні, через їхні революційні організації, і тоді буде тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, що заступатиме інтереси цілого населення нашого краю.

Доповнена Центральна Українська Рада виділить наново споміж себе окремий відповідальний перед нею Генеральний Секретаріат, який буде предложений до затвердження тимчасовому правительству в характері представника найвищої краєвої власти тимчасового правительства на Україні. B сім органі будуть зосереджені всі права й засоби, щоб він яко представник демократії на цілій Україні й рівночасно яко найвищий краєвий орган управи міг виповнити складну роботу організації й будування життя всього краю в згоді з цілою революційною Росією.

У згоді з иншими національностями України й діючи на полі державної управи яко орган тимчасового правительства Генеральний Секретаріат Центральної Ради твердо йтиме шляхом закріплення нового ладу, витвореного революцією.

Змагаючи до автономного устрою України, Центральна Українська Рада в порозумінню з національними меншостями України приготовлятиме проекти законів про автономний лад України для предложения їх на затвердження Установчим Зборам.

Зважаючи, що утворення краевого органу тимчасового правительства на Україні забезпечує бажане наближення управи краєм до потреб місцевого населення в межах, можливих до Установчих Зборів, і думаючи, що доля всіх народів Росії тісно зв'язана з загальними здобутками революції, ми рішуче відкидаємо проби самочинного здійснювання автономії України до всеросійських Установчих Зборів.

Що-ж торкається комплектування українських військових частей, Центральна Українська Рада матиме своїх представників при кабінеті міністра війни, в генеральнім штабі й при верховнім головнокоманду- ючім для участи при комплектуванню окремих частей виключно українцями, оскільки заходи в сім напрямі на думку міністра війни будуть можливі з технічного боку без нарушения бойової здатности армії.

Сповіщаючи про се громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка наділила нас своєю волею, разом з революційним правительством доложить усіх своїх сил, щоб довести край і зокрема Українудо остаточної побіди революції. Українська Центральна Рада.

У Київі 1917 року, 3 липня.

Винниченко B.K. ВІАродження нації: Репринт- не вилання 1920 p.: B 3 ч. — K. 1990. — Ч. 1. — C. 279—282.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме 12.5. Il Універсал Центральної Ради (Злипня1917р.):

 1. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 2. Демократична нарада і позиція Центральної Ради
 3. Причини падіння Центральної Ради
 4. Утворення і політична діяльність Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)
 5. 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 6. 4. ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ І ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНИ НЕЗАЛЕЖНОЮ ДЕМОКРАТИЧНОЮ ДЕР
 7. Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду (11 травня 1917 p.)
 8. Резолюція Української Центральної Ради з приводу відповіді Тимчасового Правительства на домагання, предложені делегацією Української Центральної Ради (3 червня 1917 p.)
 9. 12.4.1 Універсал Центральної Ради (10червня1917р.)
 10. 12.5. Il Універсал Центральної Ради (Злипня1917р.)
 11. СкладЦентральноїРади (з матеріалів доповіді Мандатної Комісії Vi сесії Центральної Ради) (серпень 1917 року)
 12. Постанова ЦентральноїРади про склад і завдання правительства (9 вересня 1917 p.)
 13. Ill Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 p.)
 14. Тлумачення Генерального Секретаріату Ill Універсалу Української Центральної Ради (12листопада 1917 p.)
 15. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського народу з ультимативними вимогами доУкраїнськоїЦентральноїРади (5 грудня 1917 p.)
 16. IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918p.)