<<
>>

Утворення Української Центральної Ради та основні етапи її діяльності.

Ініціатором утворення УЦР було “Товариство українських поступовців”. (Є.Чикаленко, С.Єфремов, Д.Дорошенко), від УСДРП - В.Винниченко, С.Петлюра. Через декілька тижнів до ЦР приєдналася Українська партія соціалістів- революціонерів (М.Ковалевський, П.Христюк, М.Шаповал.) Головою Української Центральної Ради обрали М.

Грушевського. Програму діяльності УЦР визначив Український національний конгрес, який відбувся 6-8 квітня 1917 р.:

- боротьба за автономію України;

-перебудова Російської держави на федеративну демократи чну республіку;

- утворення українських рад по всій території України.

Так завершився І етап діяльності УЦР.

На ІІ етапі Центральна Рада розпочала процес створення українських збройних сил. Цей етап характеризувався також подальшим загостренням протиріч між УЦР та Тимчасовим урядом. 1 червня 1917 року Тимчасовий уряд офіційно дав негативну відповідь на вимоги ЦР. Було заборонено проведення ІІ військового з’їзду. Наслідком цих протиріч стало проголошення 10 червня 1917 р. І Універсалу. Цей документ проголосив суверенність українського народу на своїй землі. Був сформований також пер-

Ci Ci ^| 1 Ci ^ ■

ший склад крайового уряду - Генеральний Секретаріат, спочатку у складі 9 чоловік на чолі з В.Винниченко.

ІІІ етап діяльності УЦР поділяється на два періоди:

1) переговори Центральної Ради з делегацією Тимчасового уряду наприкінці червня та початку липня 1917 р. завершилися компромісом - 3 липня був опублікований ІІ Універсал. У документі було зафіксовано запрошення до складу УЦР представників інших народностей (30% від складу); Генеральний Секретаріат проголошувався вищим крайовим органом влади в Україні; Універсалом проголошувалося, що Рада не допустить здійснення автономії України до Установчих Зборів і фактично відмовляється від подальшої „українізації” військових частин в тилу і на фронті. Центральна Рада повинна була підготувати проект закону про ав-

Ci * Ci ^r T ·· Ci ґ* Ci T^ * Ci

тономний устрій України, який буде затверджений Всеросшсь- кими Установчими Зборами. Таким чином, Тимчасовий уряд визнав УЦР.

Але були в Україні суспільні та етнічні групи, які не підтримували ЦР. Російські консерватори і навіть помірковані побоювалися, що зростання політичної активності українців призведе до розвалу „єдиної та неподільної Росії”. З іншого боку російські більшовики підозрювали, що український національний рух може порушити „єдність робітничого класу”.

Отримавши обіцянку широкої культурної автономії, російські і єврейські партії в Україні приєдналися до ЦР. 15 липня склад українського уряду поповнився представниками „національних меншин”. Генеральний секретаріат збільшився до 12 чол. У цей момент ЦР мала вже 822 міста, біля 25% міст належало російським, єврейській, польській та іншим неукраїнським партіям. В ідеологічному відношенні ЦР мала виразно ліву орієнтацію. До складу ЦР формально увійшли представники практично усіх легальних партій, у т.ч. кадети і більшовики, усього понад 20 партій. Але представники більшовиків і кадетів у роботі ЦР з різних причин участі не брали.

2) Діяльність Української Центральної Ради в умовах загальної політичної кризи, викликаної військовим заколотом Л. Корнилова. Серпневий заколот військових провалився завдяки єдності дій всіх лівих сил, але сприяв підвищенню ролі в суспільному житті держави більшовиків. У цих умовах Центральна Рада вжила заходи до збереження своєї влади і влади Тимчасового уряду. 21 вересня 1917 р. в Києві вона скликала З’їзд народів Росії, на який прибули представники 12 національностей. З’їзд прийняв рішення про перебудову Російської держави на федерацію демократичних республік. Було створено Раду народів з центром в Києві. Але жовтневі події в Петрограді звели нанівець усі ці плани.

На останньому етапі своєї діяльності Українська Центральна Рада прийняла ще два Універсали. Жовтневий переворот у Петрограді різко змінив ситуацію.

3

<< | >>
Источник: С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с.. 2007

Еще по теме Утворення Української Центральної Ради та основні етапи її діяльності.:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -