<<
>>

53. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

Об'єкт злочину — встановлений законодавством України порядок оподаткування юридичних і фізичних осіб, який забезпечує за рахунок надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів формування доходної частини державного та місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів.

Предмет злочину — податки, збори, інші обов'язкові платежі, що повинні сплачуватися юридичними та фізичними особами, якщо несплата їх призвела до фактичного ненадходження до бюджетних чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, тобто якщо суми їх в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Об'єктивна сторона злочину характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діяння — ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподаткування; 2) суспільно небезпечні наслідки у вигляді фактичного ненадход-ження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних (ч. 1), великих (ч. 2) або особливо великих (ч. З ст. 212 КК) розмірах; 4) причинний зв'язок між діянням і наслідками. Способи ухилення можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають. Склад злочину — матеріальний. Обоє 'язковий наслідок — ненадход-ження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах. Під значним розміром коштів слід розуміти суми, які в тисячу і більше разів перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб'єкт злочину — спеціальний, службові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, на яких покладені обов'язки щодо ведення та подання документів для обрахування та сплати обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків.

Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) групою осіб; 2) особою, раніше судимою за вчинення такого злочину (чч. 2, З ст. 212 КК)

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 53. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.:

 1. 51 Спільні ознаки та відмінності податків, зборів та мита
 2. §50. Органи дізнання. Порядок дізнання. Строки проведення.
 3. § 42. Органи дізнання. Порядок дізнання. Строки проведення.
 4. § 72. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.
 5. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 6. 53. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ст. 212).
 7. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
 8. § 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 9. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
 10. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 11. 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
 12. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 13. 18. Спеціальні види (випадки) звільнення від кримінальної відповідальності
 14. 53. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.