<<
>>

ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

В шпаргалці по кримінальному праву України приведені відповіді на 93 запитання до іспиту по кримінальному праву України

<< | >>

Книги и учебники по дисциплине Кримінальне право України:

  1. Беньківський Володимир Олександрович. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2013 - 2013 год
  2. М. И. БАЖАНОВ. Избранные труды / М. И. Бажанов ; [сост.: В. И. Тютюгин, А. А. Байда, Е. В. Харитонова, Е. В. Шевченко ; отв. ред. В. Я. Таций]. - Харьков : Право,2012. - 1244 с. : ил. - 2012 год
  3. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  4. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  5. ФЕСЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ–2004 - 2004 год
  6. Неизвестный. Особлива частина кримінального права України 2001 - 2001 год
  7. М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с. - 2001 год