<<
>>

83*. Свідомо (завідомо) неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Об'єктом злочину є громадська безпека в частині надання населенню достовірної інформації про загрозу злочинних посягань.

Поширення неправдивих відомостей створює обстановку загального страху і невпевненості, викликає недовіру до органів влади, може породити паніку, а тим самим порушує безпеку суспільства.

Об'єктивна сторона злочину характеризується єдиною обов'язковою ознакою - суспільно небезпечною дією, яка полягає у завідомо неправдивому повідомленні про терористичний акт.

Тяжкі наслідки - поняття оцінювальне. їх наявність визначається у кожному конкретному випадку з урахуванням усіх обставин справи.

Це повідомлення може бути зроблене будь-яким способом і доведене до широкого кола осіб чи повідомлене хоча б одній особі з тим, щоб воно набуло подальшого поширення. За своїм змістом воно стосується здійснення в майбутньому загально небезпечних дій, які становлять об'єктивну сторону терористичного акту, і є, безсумнівно, очевидно неправдивим.

Суб'єкт злочину - загальний.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною. При цьому особа точно, достовірно знає, що поширена нею інформація є неправдивою, розуміє, що такі повідомлення викликають почуття страху в населення, порушують громадську безпеку. Тим самим винний усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди громадській безпеці. Бажаючи настання таких наслідків - а це має місце тоді, коли винний прагне дезорганізувати діяльність підприємства, установи, організації, викликати паніку — він діє з прямим умислом.

Кваліфікуючі ознаки злочину: 1) спричинення тяжких наслідків; 2) вчинення повторно.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 83*. Свідомо (завідомо) неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.:

 1. § 42. Підстави і приводи для порушення кримінальної справи та їх характеристика. Строки і порядок перевірки заяв і повідомлень про злочин. Органи і особи які вправі порушити кримінальну справу.
 2. § 38. Підстави і приводи для порушення кримінальної справи та їх характеристика. Строки і порядок перевірки заяв і повідомлень про злочин. Органи і особи які вправі порушити кримінальну справу.
 3. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 4. 38. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383).
 5. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
 6. § 1. Види злочинів проти правосуддя
 7. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
 8. § 3. Суспільне небезпечні наслідки: поняття, види,значення
 9. § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
 10. § 3. Умисел та його види
 11. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 12. 1. Види злочинів проти правосуддя
 13. 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі
 14. 38. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Відмінніст цього злочину від завідомо неправдивого показання.
 15. 83*. Свідомо (завідомо) неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.
 16. Примушення давати показання (ст. 175)
 17. Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
 18. Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину