<<
>>

24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх).

Ст.152.

Зґвалтування. Об'єкт злочину - статева свобода чи статева недоторканність особи. Додатковим факультативним об'єктом можуть бути здоров'я, воля, честь і гідність особи, нормальний розвиток неповнолітніх. Потерпілим може бути особа як чоловічої, так і жіночої статі. Під статевими зносинами у ст. 152 слід розуміти природний (гетеро-сексуальний) статевий акт. З об'єктивної сторони зґвалтування полягає у статевих зносинах, які поєднуються із: застосуванням фізичного насильства; погрозою його застосування або використанням безпорадного стану потерпілої особи. Суб'єкт злочину - осудна особа чоловічої або жіночої статі, яка досягла 14-річного віку. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мотиви не впливають на кваліфікацію. Кваліфікуючими ознаками зґвалтування є вчинення його: повторно; особою, яка вчинила один із злочинів, передбачених ст.153-155. Особливо кваліфікуючими ознаками є: вчинення його групою осіб; зґвалтування неповнолітньої особи; спричинення особливо тяжких наслідків; зґвалтування малолітньої особи.

Ст.153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Об'єктом злочину є статева свобода чи статева недоторканність особи. Потерпілим є особа жіночої або чоловічої статі, яка всупереч своїй волі виконує роль сексуального партнера винного. Об'єктивна сторона злочину полягає у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погроз його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи.

Суб'єктом злочину є особа жіночої або чоловічої статі, якій виповнилось 14 років. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: повторно; групою осіб; особою, яка вчинила один із злочинів, передбачених ст. 152, 154; щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, а особливо кваліфікуючими: вчинення злочину щодо малолітнього чи малолітньої; спричинення особливо тяжких наслідків.

Ст.154. Примушування до вступу в статевий зв'язок. Об'єктом злочину є статева недоторканність та статева свобода особи. Потерпілим може бути особа як чоловічої, так і жіночої статі. Об'єктивна сторона полягає у примушуванні особи до вступу в статевий зв'язок. Закінченням злочину є момент примушування, незалежно від того чи вдалось винному здійснити свою мету. Склад злочину - формальний. Суб'єкт злочину - особа жіночої або чоловічої статі віком від 16 років. Суб'єкт є спеціальним: це особа, від якої жінка або чоловік матеріально чи службово залежні. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Метою є примушення до вступу в статевий зв'язок, гомосексуальні відносини чи здійснення інших статевих дій з потерпілим (потерпілою). Кваліфікуючими видами є примушування до вступу у статевий зв'язок, поєднане з погрозою: знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів; розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів. Ст.155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Об'єкт злочину - нормальний фізичний, психічний і соціальний розвиток неповнолітніх. Додатковим факультативним об'єктом може виступати здоров'я особи. Потерпілим від злочину є особа жіночої або чоловічої статі, яка не досягла статевої зрілості. Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні природного статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості. Злочин вважається закінченим з моменту початку статевого акту. Суб'єкт злочину - особа чоловічої або жіночої статі, якій виповнилось 16 років (завжди протилежної статі потерпілої особи).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Психічне ставлення до стану статевої зрілості потерпілої особи може бути і необережним - коли винний знав або допускав, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості, або коли він міг і повинен був це передбачити. Кваліфікуючими ознаками злочину є: вчинення його батьком, матір'ю або особою, що їх замінює; спричинення безплідності чи інших тяжких наслідків (смерть, тяжкі тілесні ушкодження, самогубство потерпілої особи, тяжка хвороба тощо).

Ст.156. Розбещення неповнолітніх. Об'єкт злочину - статева недоторканність і нормальний фізичний, психічний та соціальний розвиток неповнолітніх. Закінченим злочин є з моменту вчинення розпусних дій. Потерпілим є особа чоловічої або жіночої статі, яка не досягла 16-річного віку. Згода потерпілої особи на вчинення з нею розпусних дій не виключає кримінальної відповідальності. Об'єктивна сторона полягає у вчиненні розпусних дій, здатних викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх. Розпусні дії завжди мають сексуальний характер, вони можуть бути як фізичними, так і інтелектуальними. Суб'єкт злочину - особа жіночої або чоловічої статі, яка досягла 16-річного віку. Винний і потерпілий можуть бути особами як однієї, так і різної статі. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При цьому ставлення винного до віку потерпілої особи може бути як умисним, так і необережним. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення розпусних дій: щодо малолітньої особи, тобто особи, яка не досягла 14 років; батьком, матір'ю або особою, що їх замінює.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.:

 1. 41. Згвалтування та інші статеві злочини.
 2. Система Особливої частини (ОЧ) кримінального права.
 3. 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 4. 43. (ст.152) Зґвалтування
 5. 43. Зґвалтування (ст. 152).
 6. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 7. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 8. Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 9. Зґвалтування
 10. § 2. Структура Кримінального кодексу
 11. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 12. 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 14. 7. Злочини проти свободи совісті
 15. 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
 16. 73. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Відмінність цього злочину від згвалтуання.
 17. БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ М. И. БАЖАНОВА
 18. Розділ IV ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ
 19. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 20. §1. Криміналістична характеристика зґвалтувань