<<
>>

21. Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Ст.3 Конституції Укр. проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Закріплені у Конституції Укр.

(ст.21-62) права та свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються чинним законодавством. Однією з таких гарантій є кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод від злочинних посягань. Родовим об'єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують конституційні права та свободи людини і громадянина. Залежно від їх безпосереднього об'єкта, всі злочини, передбачені V розд. ОЧ КК, можна поділити на:

1. Злочини проти виборчих прав громадян: перешкоджання здійсненню виборчого права (ст.157); неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів (ст.158); порушення таємниці голосування (ст.159); порушення законодавства про референдум (ст.160).

2. Злочини проти трудових прав громадян: перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170); перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст.171); грубе порушення законодавства про працю (ст.172); грубе порушення угоди про працю (ст.173); примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст.174); невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат (ст.175).

3. Злочини у сфері охорони права на об'єкти інтелектуальної власності: порушення авторського права і суміжних прав (ст.176); порушення прав на об'єкти промислової власності (ст.177).

4. Злочини, що посягають на інші особисті права і свободи громадян: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (ст.161); порушення недоторканності житла (ст.162); порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст.163); порушення недоторканності приватного життя (ст.182); порушення права на отримання освіти (ст.183); порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст.184).

5. Злочини проти сім'ї: ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст.164); ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст.165); злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст.166); зловживання опікунськими правами (ст.167); розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст.168); незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст.169).

6. Злочини проти свободи совісті: пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст.178); незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь (ст.179); перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст.180); посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст.181).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 21. Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.:

  1. 21. Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  2. 5.3. Судочинство в умовах Української революції