<<
>>

1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Закріплені у другому розділі Конституції України (статті 21-62) права та свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються чинним законодавством.

Однією з т^ких гарантій є кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод від злочинних посягань.

Родовим об'єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують>, конституційні права та свободи людини і громадянина.

Залежн о від їх безпосереднього об'єкта, всі злочини, передбачені п'ятим розділом Особливої частини КК, можна поділити на такі види:

1. Злочини Проти виборчих прав громадян: перешкоджання здійсненню> виборчого права - ст. 157; неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів - ст. 158; порушення таємниці голосування - ст. 159; порушення законодавства про референдум - ст. 160.

2- Злочини Проти трудових прав громадян: перешкоджання законній Діяльності професійних спілок, політичних партій, громад-

ських організацій - ст. 170; перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - ст. 171; грубе порушення законодавства про працю - ст. 172; грубе порушення угоди про працю - ст. 173; примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку - ст. 174; невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат - ст. 175.

3. Злочини у сфері охорони права на об'єкти інтелектуальної власності: порушення авторського права і суміжних прав - ст. 176; порушення прав на об'єкти промислової власності - ст. 177.

4. Злочини, що посягають на інші особисті права і свободи громадян: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії - ст.

161; порушення недоторканності житла - ст. 162; порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер - ст. 163; порушення недоторканності приватного життя - ст. 182; порушення права на отримання освіти - ст. 183; порушення права на безоплатну медичну допомогу - ст. 184.

5. Злочини проти сім'ї: ухилення від сплати аліментів на утримання дітей - ст. 164; ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків - ст. 165; злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування - ст. 166; зловживання опікунськими правами - ст. 167; розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) - ст. 168; незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) - ст. 169.

6. Злочини проти свободи совісті: пошкодження релігійних споруд чи культових будинків - ст. 178; незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь - ст. 179; перешкоджання здійсненню релігійного обряду - ст. 180; посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів - ст. 181.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина:

  1. Система Особливої частини (ОЧ) кримінального права.
  2. 21. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
  4. § 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  5. § 2. Структура Кримінального кодексу
  6. § 3. Суспільне небезпечні наслідки: поняття, види,значення
  7. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
  8. 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  9. 21. Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.