<<
>>

1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності

Суспільна небезпека діянь, що розглядаються у цьому розділі, полягає в тому, що вони заподіюють або ставлять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському порядку і моральним основам життя суспільства.

Сукупність цих відносин і є родовим об'єктом зазначених злочинів.

Громадський порядок - це сукупність суспільних відносин, що забезпечують спокійні умови життя людей у різних сферах суспіль-но корисної діяльності, відпочинку, побуту і нормальної діяльності підприємств, організацій, установ у цій сфері. Суспільна моральність - це погляди, уявлення і правила, що визначають поведінку, духовні та моральні якості, необхідні людині в суспільстві, та відповідні правила, що визначають умови нормального громадського життя людей.

Тому злочини проти громадського порядку та моральності можна визначити як умисні суспільне небезпечні посягання на громадський порядок у різних сферах забезпечення життєдіяльності людей і моральні основи життя суспільства, взяті під охорону законом про кримінальну відповідальність. Виходячи з безпосередніх об'єктів ці злочини можуть бути поділені на два види: 1) злочини проти громадського порядку (групове порушення громадського порядку - ст. 293, масові заворушення - ст. 294, заклики до вчинення дій, що

загрожують громадському порядку, - ст. 295, хуліганство - ст. 296); 2) злочини проти суспільної моральності (наруга над могилою - ст. 297, нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури - ст. 298, жорстоке поводження з тваринами - ст. 299, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, - ст. 300, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів - ст. ЗОЇ, створення або утримання місць розпусти і звідництво - ст. 302, проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією - ст. 303, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність - ст. 304).

У свою чергу, злочини проти суспільної моральності можна поділити на три види: 1) посягання на основні моральні принципи і цінності у сфері духовного і культурного життя суспільства (статті 297, 298, 299 і 300); 2) посягання на основні принципи моральності у сфері статевих відносин (статті ЗОЇ, 302 і 303); 3) посягання на основні принципи моральності у сфері морального і фізичного розвитку неповнолітніх (ч. 2 ст. 299, частини 2 і 3 ст. 300, частини 2 і З ст. ЗОЇ, ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303, ст. 304 ).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності:

 1. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 2. § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності
 3. § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
 4. 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 5. 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності
 6. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 7. 5.1. Судочинство княжої доби
 8. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 9. ГАРАНТУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНЬ ПЕНСІЙНИХ НАКОПИЧЕНЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
 10. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин
 11. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
 12. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань