<<
>>

45. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.

Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.

Об'єктом злочину є встановлений з метою забезпечення екологічної безпеки та захисту здоров'я людей, збереження тваринного і рослинного світу порядок інформування про екологічний стан та стан захворюваності населення, а також право громадян на отримання у встановленому порядку повної, достовірної та своєчасної інформації про стан навколишнього природного середовища, здоров'я населення, наявні та можливі фактори ризику для нього та їх ступінь, про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що виникли або можуть виникнути, про рівні опромінення людини та захист від впливу іонізуючих випромінювань у місцях проживання чи роботи.

Екологічний стан визначається додержанням або порушенням чинних екологічних нормативів, які встановлюють гранично допустимі викиди і скиди НПС забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів. Предметом виступають відомості про: 1) екологічний, у тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів та продовольчої сировини і який негативно впливає на здоров'я людей, тваринний і рослинний світ; 2) стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою.

Об'єктивна сторона злочину полягає у приховуванні або перекрученні службовою особою відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення у певних районах. Приховування означає неповідомлення відповідної інформації належним адресатам або її несвоєчасне подання їм. Злочин вважається закінченим з моменту, коли особа могла і повинна була направити інформацію належному адресатові, але не зробила цього, або з часу, коли вона направила завідомо неправдиву інформацію.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Психічне ставлення до загибелі людей чи інших тяжких наслідків характеризується необережною формою вини. Винний усвідомлює злочинний характер своїх дій та їх наслідки і бажає їх настання.

Суб'єкт злочину - спеціальний. Це службова особа, на яку покладений правовий обов'язок збирати та (або) подавати відповідні відомості.

Кваліфікуючі ознаки: 1) повторність; 2) вчинення злочину в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації; 3) спричинення загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 45. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.:

  1. 45. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238).
  2. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
  3. 2. Злочини проти екологічної безпеки
  4. 45. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення.
  5. Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
  6. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
  7. §1. Криміналістична класифікація та характеристика екологічних злочинів
  8. Причиновий зв’язок як об’єктивна характеристика злочину
  9. 1.2. Сучасний стан здоров’я населення України, злочинності, спрямованої проти нього, та його кримінально-правового захисту законодавством України