<<
>>

77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.

Вбивство - умисне або необережне заподіяння смерті іншій людині (позбавлення її життя). За суб'єктивною стороною розрізняють вбивства умисні (ст. 115-118) і вбивства через необережність (ст.119).

У свою чергу умисні вбивства розрізняються за ступенем своєї суспільної небезпеки (тяжкості) на три види: так зване просте вбивство, тобто вчинене без обтяжуючих чи пом'якшуючих обставин (ч.1 ст.115); вчинене за обтяжуючих обставин, так зване кваліфіковане вбивство (ч.2 ст.115) і вчинене за пом'якшуючих обставин, так зване привілейоване вбивство.

Стаття 115. Умисне вбивство. Об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують безпеку життя людини. Потерпілим вважається особа, якій в результаті суспільно-небезпечного діяння було завдано фізичної шкоди. Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) діянням -посяганням на життя іншої особи; 2) наслідками у вигляді фізіологічної смерті потерпілого; 3) причинним зв'язком між вказаними діянням та наслідками. Суспільно-небезпечне діяння може виявлятися у дії і бездіяльності. Суспільно-небезпечним наслідком вбивства є настання фізіологічної (незворотної) смерті потерпілого. Склад злочину - матеріальний. Суб'єкт злочину - загальний, фізична осудна особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 14 років. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі умислу. Умисел може бути як прямим, так і непрямим. Винний усвідомлює характер суспільної небезпеки своїх дій, спрямованих на спричинення смерті іншій особі і бажає їх здійснення (прямий умисел). Винний усвідомлює характер суспільної небезпеки своїх дій, спрямованих на спричинення смерті іншій особі, але байдуже ставиться до настання наслідків (непрямий умисел). Кваліфікуючою ознакою умисного вбивства є вбивство: 1) двох або більше осіб; 2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; 3) заручника; 4) вчинене з особливою жорстокістю; 5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб; 6) з корисливих мотивів; 7) з хуліганських мотивів; 8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового чи громадського обов'язку; 9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення; 10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом; 11) вчинене на замовлення; 12) вчинене за попередньою змовою групою осіб; 13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 КК.

Стаття 116.

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Об'єкт злочину - суспільні відносини, що забезпечують безпеку життя людини. Потерпілий - особа, яка здійснює або протиправні, або аморальні діяння. Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) діянням - посяганням на життя іншої особи; 2) наслідками у вигляді смерті людини; 3) причинним зв'язком між вказаними діянням та наслід-ками; 4) часом і певною обставиною вчинення злочину. Суспільна небезпека діяння полягає в посяганні на життя особи. Злочин вва-жається закінченим з моменту настання наслідків, вказаних у диспо-зиції. Склад злочину — матеріальний. Сильне душевне хвилювання — це раптовий емоційний процес, викликаний поведінкою потерпілого, що перебігає швидко і бурхливо, та певною мірою здатність особи усвідомлювати свої дії і керувати ними. Суб'єкт злочину - загальний, фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку і перебувала під час вчинення злочину у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протиправного насильства, систематичного знущання чи тяжкої образи з боку потерпілого.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим і не-прямим умислом. Особа не усвідомлює суспільно-небезпечного характеру своїх дій внаслідок сильного душевного хвилювання або через те, що вона знаходиться в стані афекту. Умисел тут завжди такий, що виникає раптово.

Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Об'єктом злочину виступає життя новонародженої дитини. Потерпілим від цього злочину є власна новонароджена дитина матері. Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) діями -посяганням на життя новонародженої дитини; 2) наслідками у вигляді її смерті; 3) причинним зв'язком між зазначеними діями і наслідками; 4) часом і певною обстановкою - це діяння може бути вчинене лише під час пологів або одразу після них. Суб'єкт злочину - загальний, мати новонародженої дитини, яка є осудною і на момент вчинення злочину досягла 14 років. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом.

Психічне ставлення особи при вчиненні цього злочину характеризується такими особливостями: 1) вчинення його зумовлене емоційною напругою, викликаною вагітністю і пологами, а також психічними процесами, що їх супроводжують; 2) тимчасовий психічний розлад послаблює здатність матері усвідомлювати свої дії і керувати ними, у зв'язку з чим вона є обмежено осудною.

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують безпеку життя людини.

Об'єктивна сторона злочину характеризується: 1) діями у вигляді посягання на життя іншої особи; 2) наслідками у вигляді заподіяння смерті; 3) причинним зв'язком між зазначеними діями і наслідками. Злочин вважається закінченим з моменту настання смерті потерпілого. Якщо буде встановлено, що винний не перебував в стані необхідної оборони, уявної оборони або в умовах необхідності затримання злочинця, вчинене ним діяння слід кваліфікувати за ст. 115 КК (умисне вбивство). Склад злочину - матеріальний. Суб'єкт злочину - загальний, осудна особа, яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність (16 років), і перебуває в стані необхідної, уявної оборони та правомірності затримання злочинця. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом. Винна особа усвідомлює суспільну небезпеку діяння, передбачає можливість або неможливість усунення смерті іншої особи і бажає чи свідомо допускає її настання або ж ставиться до цього байдуже. При кваліфікації злочину слід враховувати склад привілейованого умисного вбивства, що включає такі ознаки: 1) перевищення меж необхідної оборони; 2) перевищення меж захисту в обстановці уявної оборони; 3) перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.:

  1. § 4. Оспорювання батьківства, материнства
  2. 3. Злочини проти моральності
  3. 77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.
  4. 2. Провина або злочинний психічний стан (Mens rea)
  5. Джерела та характерні риси права
  6. §1. Криміналістична класифікація та характеристика злочинів, пов'язаних з пожежами