<<
>>

88. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд та його відмінність від дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд.

Основним безпосереднім об'єктом злочину є нормальна діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян; нормальна робота будь-яких інших підприємств, установ, організацій, а додатковим обов'язковим об'єктом — відносини власності або встановлений порядок користування будівлями чи спорудами.

Предметом злочину є будівлі і споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян незалежно від їх функціонального, цільового призначення.

Політична партія — це зареєстроване згідно з законодавством добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Об'єктивна сторона злочину полягає в перешкоджанні діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян у вигляді незаконного захоплення громадських будівель чи споруд.

Злочин вважається закінченим з моменту фактичного захоплення будівель чи споруд незалежно від того, який час ними незаконно користувались, чи була порушена або припинена і на який час нормальна робота підприємства, установи чи організації.

Захоплення будівельних споруд — це протиправне встановлення контролю над ними, яке може виявлятись як у протиправному вторгненні до будівель чи споруд, так і в такому блокуванні їх роботи, яке перешкоджає доступу до будівель та споруд інших осіб і використанню їх за цільовим призначенням.

Суб'єкт злочину — загальний.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною (прямий умисел).

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є мета: 1) незаконне користування захопленими будівлями і спорудами; 2) перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій, якими використовуються захоплені будівлі чи споруди.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Об'єктом злочину є встановлений Конституцією і законами України порядок створення і діяльності вищих органів державної влади, порушення якого створює загрозу безпеці держави у політичній сфері.

З об'єктивної сторони злочин може виявлятися у таких формах: дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конститу-ційного ладу або захоплення державної влади; змова про вчинення таких дій; публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; роз-повсюдження матеріалів із закликами про вчинення таких дій.

Суспільна небезпечність дій виявляється в загрозі дестабілізації владних структур. Насильницьким слід вважати такий спосіб дій, для якого характерним є застосування сили, у тому числі збройної, інших засобів незаконного примусу. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Склад злочину — формальний. Змова — це угода, досягнута між двома або більше особами, про вчинення спільних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Розповсюдження матеріалів — це дії, метою яких є доведення змісту відповідних матеріалів до відома багатьох людей.

Суб'єкт злочину — загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 років.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Винний визнає суспільну небезпеку своїх дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, та бажає здійснення цих дій.

Кваліфікованими видами публічних закликів до насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи до захоплення державної влади є вчинення таких дій представником влади або повторно, або організованою групою осіб (ч. З ст. 109 КК).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 88. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд та його відмінність від дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.:

  1. 2. (ст.109.) Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
  2. 88. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд та його відмінність від дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.