<<
>>

72. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

Об'єктом злочину є громадська безпека в частині убезпечення від шкоди, якою загрожують радіоактивні матеріали. Предметом злочину є радіоактивні матеріали, що перебувають в будь-якому фізичному стані в установці або в виробі чи в іншому вигляді.

До них належать: 1) джерела іонізуючого випромінювання; 2) радіоактивні речовини; 3) ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді. Джерела іонізуючого випромінювання — це фізичний об'єкт, крім ядерних установок, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання. Під іонізуючим випромінюванням розуміють потік електрично заряджених частинок (атомів, протонів).

Відповідним дозволом є ліцензія на здійснення відповідної діяльності з радіоактивними матеріалами або ж разовий дозвіл на проведення операцій (дій) такими матеріалами в конкретному випадку.

Об'єктивна сторона злочину полягає у виконанні таких дій щодо радіоактивних матеріалів без відповідного дозволу: 1) придбання; 2) носіння; 3) зберігання; 4) використання; 5) передача; 6) видозмінення; 7) знищення; 8) розпилення; 9) руйнування.

Використання радіоактивних матеріалів — це їх застосування, користування ними. Видозмінення радіоактивних матеріалів — це внесення в них будь-яких змін, переведення радіоактивних матеріалів із одного виду в інший. Знищення радіоактивних матеріалів — це приведення їх до непридатного стану. Розпилення радіоактивних матеріалів — це їх поширення у повітрі найдрібнішими частинками. Руйнування — це пошкодження предметів, приладів тощо, де знаходяться радіоактивні речовини або ядерні матеріали. Злочин буде закінченим в момент вчинення будь-якої з вказаних дій незалежно від наслідків.

Суб'єкт злочину — загальний.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною або необережною виною. Суб'єктивне ставлення до наслідків, вказаних в ч. 2 цієї статті, може виявлятися лише в необережності.

Кваліфікований вид злочину утворюють зазначені вище дії, які спричинили: 1) загибель людей; 2) інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 265 КК).

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 72. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.:

 1. 39_Кримінальна та цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.
 2. 58. Незаконні дії зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами (ст.262-269 КК).
 3. § 3. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства
 4. 72. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами (ст. 265).
 5. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
 6. § 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
 7. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
 8. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
 9. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення
 10. § 2. Предмет злочину
 11. 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
 12. 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами
 13. 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку
 14. 72. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.
 15. Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
 16. Стаття 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
 17. 2.3. Види злочинів проти здоров’я населення та системи заходів, що забезпечують його охорону
 18. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону