<<
>>

7. Поняття кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність - це вимушене зазнавання особою, яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

Поняття кримінальної відповідальності відображує факт реальної взаємодії особи, яка вчинила злочин, і спеціальних органів держави. Така взаємодія врегульована нормами кримінального права і тому протікає в межах певних правовідносин, що називаються кримінально-правовими. Суб'єктами таких відносин, з одного боку, є особа, яка вчинила злочин, а з іншого - держава в особі насамперед органів дізнання, слідства і прокуратури. Об'єктом таких правовідносин є ті особисті, майнові або інші блага особи, зменшення яких передбачається в санкції статті Особливої частини КК, за якою особа визнається винною у вчиненні злочину, і які визначені обвинувальним вироком суду. Кримінальна відповідальність настає з моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили. В різний спосіб визначають і закінчення кримінальної відповідальності: момент припинення кримінально-правових відносин, відбуття покарання, погашення або зняття судимості. Однак якщо під кримінальною відповідальністю розуміти зазнавання засудженим обмежень своїх прав і свобод, покладених на нього спеціальними органами держави, то очевидно, що кримінальна відповідальність має місце лише протягом часу відбування призначеного судом покарання. Отже, момент припинення такого відбування покарання і визначає кінцевий момент кримінальної відповідальності.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011. 2011

Еще по теме 7. Поняття кримінальної відповідальності.:

 1. Поняття та джерела кримінального права
 2. 1. Поняття «Особлива частина кримінального права України» її значення, та система.
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. § 1. Поняття кримінального права
 5. § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
 6. § 6. Наука кримінального права
 7. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 8. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 9. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
 10. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 11. 7. Поняття кримінальної відповідальності.
 12. НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ Й ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ PCP І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК
 13. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 14. НОВА КНИГА ПРО РАДЯНСЬКУ КРИМІНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ
 15. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.