<<
>>

§ 8. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення

1. При призначенні за окремі злочини, що утворюють сукупність злочинів або

сукупність вироків, різних видів покарання виникає питання, як застосувати

принцип складання цих покарань.

Так, за один злочин особа була засуджена до

позбавлення волі, а за інший до виправних робіт, або за один з них — до

обмеження волі, а за інший, наприклад, — до арешту і т.д. Частина 1 ст. 72 у

такому випадку встановлює жорстке правило: при складанні в цих випадках .менш

суворе покарання переводиться в більш суворе. Причому закон формулює і

співвідношення окремих видів покарань, визначає «шкалу» їх еквівалентів.

1). Одному дню позбавлення волі відповідають:

- один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або

арешту;

- два дні обмеження волі;

- три дні службового обмеження для військовослужбовців або

три дні виправних робіт;

- вісім годин громадських робіт.

2). Одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або

арешту відповідають:

- два дні обмеження волі;

- три дні службового обмеження для військовослужбовців або

три дні виправних робіт.

3). Одному дню обмеження волі відповідають:

- три дні службового обмеження для військовослужбовців або

три дні виправних робіт.

4). Одному дню обмеження волі або арешту відповідають:

- вісім годин громадських робіт.

Так, якщо особа засуджена за один із злочинів до позбавлення волі до трьох

років, а за інший до виправних робіт на один рік, то суд зобов'язаний перевести

менш суворе покарання (виправні роботи) у більш суворе (позбавлення волі),

керуючись зазначеною вище шкалою у співвідношенні 1:3. У нашому випадку один рік

виправних робіт дорівнює чотирьом місяцям позбавлення волі. Тому суд приєднує

чотири місяці до трьох років, призначених за інший злочин, і за сукупністю

визначає покарання три роки і чотири місяці позбавлення волі.

2. Виникає

питання, що, до речі, має і велике практичне значення, про призначення покарання

за сукупністю вироків, якщо особа засуджена за кожним вироком до службових

обмежень для військовослужбовців або до виправних робіт, але з різними

відсотками утримань із заробітку (грошового утримання). Розміри утримань із

заробітку складанню не підлягають. У цих випадках, призначивши покарання,

наприклад, за останнім вироком, у виді виправних робіт з утриманням із заробітку

певного відсотка в прибуток держави, суд повністю або частково приєднує до

призначеного покарання за останнім вироком невідбутий строк службових обмежень,

призначених за попереднім вироком, залишаючи на цей строк розмір утримань, який

був визначений для цього виду покарання (ч. 2 ст. 72).

3. Проте можливі ситуації, коли різновидні основні покарання, призначені за

окремі злочини, не співвідносяться між собою ні в яко-

му еквіваленті. Досить уявити собі випадок, коли за один із злочинів як основне

покарання призначене позбавлення права обіймати певні посади строком на три

роки, а за інше — позбавлення волі на строк два роки, або випадок, коли за один

із злочинів призначений штраф, а за інший — позбавлення волі. Звичайно,

застосування в цих випадках принципу поглинення менш суворого покарання більш

суворим можливе, але воно призведе до того, що каральний вплив і особливо

спеціальні попереджувальні можливості поглинених покарань (позбавлення права

обіймати певні посади або штрафу) не будуть використані, водночас їх складання

внаслідок їх повної нееквівалентності неможливе. Отже, вони складанню не

підлягають і виконуються самостійно, тобто з моменту вступу вироку в законну

силу, і одне покарання (наприклад, позбавлення права обіймати певні посади) і

друге (наприклад, позбавлення волі) виконуються одночасно.

Саме це встановлено у частині 3 ст. 72: «Основні покарання у виді штрафу і

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при

призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими

видами покарань не підлягають, а виконуються самостійно».

Додаткові різновиди

покарання, як про це вже говорилося, в усіх випадках виконуються самостійно.

Таким чином КК закріплює ще один (крім принципів поглинення і додавання) принцип

призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків — принцип

самостійного призначення і виконання покарання. Внаслідок того, що він

стосується лише двох покарань різних видів, принцип цей, який конкретизує

принцип складання, є щодо нього підпорядкованим.

4. Нарешті, слід мати на увазі, що практично дуже часто особа до призначення

покарання, у тому числі і за сукупністю злочинів і вироків, знаходилася в

попередньому ув'язненні. У цьому разі ч. 5 ст. 72 наказує суду при засудженні

особи до позбавлення волі зараховувати попереднє ув'язнення в строк покарання з

розрахунку день за день, а при засудженні до інших видів покарань — відповідно

до шкали еквівалентів покарань, зазначених вище і передбачених ч. 1 ст. 72. Якщо

ж особа засуджується до інших покарань, у цій шкалі не зазначених (наприклад, до

штрафу або до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною

діяльністю), суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або

повністю звільнити засудженого від відбування покарання.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 8. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення:

  1. § 5. Постановления вироку
  2. § 8. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення
  3. § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
  4. Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення