<<
>>

§ 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності

1. Відповідно до ч. 4 ст. 74 КК особа, яка вчинила злочин невеликої або

середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде

визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці

цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільне небезпечною.

Таке звільнення особи від покарання має місце при констатації судом того, що

вона вже не є суспільне небезпечною, а відтак, що до неї недоцільно

застосовувати кримінальне покарання.

Тому оцінка судом особи винного відіграє

тут вирішальну роль.

Для визнання особи такою, що більше не вважається суспільне небезпечною,

необхідно констатувати, що після вчинення нею злочину вона поводилася бездоганно

і сумлінно ставилася до праці. Це

повинно мати місце протягом відносно тривалого часу. Тільки в цьому разі можна

говорити про формування в особи позитивних стійких навичок і установок, які б

свідчили про її виправлення і недоцільність відбування нею покарання. При цьому

суд ураховує три обов'язкові обставини: а) особа вчинила злочини невеликої або

середньої тяжкості; б) особа після вчинення злочину поводилася бездоганно і

сумлінно ставилася до праці; в) на час розгляду справи в суді особу не можна

вважати суспільне небезпечною.

2. Бездоганна поведінка означає, що особа не тільки не вчинювала будь-яких

протиправних діянь, а й сумлінно виконувала різноманітні обов'язки (фахові,

службові, цивільні, військові, сімейні і т.ін.), додержувалася загальновизнаних

норм поведінки в суспільстві. Проте не можна розглядати як бездоганну поведінку

один лише факт, наприклад, дійового каяття без оцінки подальшої поведінки особи.

3. Під сумлінним ставленням до праці розуміється відповідальне та позитивне

ставлення винного до роботи, підвищення освітнього рівня і кваліфікації в

будь-якій сфері і т.ін.

Слід звернути увагу на те, що на відміну від КК 1960 р., який не містив вказівки

на ступінь тяжкості злочину, при вчиненні якого було можливо звільнення від

покарання з урахуванням втрати особою суспільної небезпечності, КК 2001 р. чітко

встановлює, що звільненню в зв'язку з втратою суспільної небезпечності можуть

підлягати тільки особи, що вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості (ст.

12).

Звільнення від покарання у разі втрати особою суспільної небезпечності

застосовується тільки судом. Суд постановляє обвинувальний вирок (без

призначення покарання) і звільняє особу від покарання. Таким вироком особа

визнається винною у вчиненні злочину і тим самим засуджується судом від імені

держави.

Звільнення від покарання з підстав, зазначених в ч. 4 ст. 74 КК, є правом, а не

обов'язком суду, і носить безумовний характер. Особа, яка звільнена від

покарання, у цьому разі визнається такою, що не має судимості (ч. З ст. 88 КК).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності:

 1. II. Винесення постанови про закриття кримінальної справи
 2. § 6. Наука кримінального права
 3. § 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності
 4. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 5. НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ Й ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ PCP І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК
 6. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 7. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 8. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 9. Джерела та характерні риси права
 10. Органи автономної влади й управління
 11. Право на українських землях у складі Російської імперії
 12. Перша кодифікація радянського права в Україні
 13. Конституційне та надзвичайне законодавство 30-х років
 14. Реформування судових і правоохоронних органів