<<
>>

Система Загальної частини КК складається із таких розділів:

1. Загальні положення.

II. Закон про кримінальну відповідальність.

III. Злочин, його види та стадії.

IV. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину).

V.

Вина та її форми.

VI. Співучасть у злочині.

VII. Повторність, сукупність та рецидив злочинів.

VIII. Обставини, що виключають злочинність діяння.

IX. Звільнення від кримінальної відповідальності.

X. Покарання та його види.

XI. Призначення покарання.

XII. Звільнення від покарання та його відбування.

XIII. Судимість. /

XIV. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.

XV. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. \

Ця система охоплює всі інститути кримінального права, що складають Загальну

частину КК. \

Особлива частина кримінального права містить норми, що описують конкретні види

злочинів із зазначенням видів покарань і меж, в яких вони можуть бути призначені

за вчинення даних злочинів. Ці норми і зосереджені в Особливій частині КК.

2. Норми Загальної і Особливої частин кримінального права як певні підсистеми

законодавства знаходяться в тісному, нерозривному взаємозв'язку. Насамперед

норми Особливої частини ґрунтуються на нормах Загальної частини. Тому розкриття

дійсного змісту норм Особливої частини неможливо без звернення до частини

Загальної. Разом з тим всі інститути Загальної частини мають у своїй основі

узагальнення тих ознак, що властиві всім злочинам, передбаченим в Особливій

частині. Так само неможливо застосування окремих видів покарання за злочини,

передбачені в Особливій частині, без

урахування положень, закріплених в частині Загальній, щодо мети, видів, меж і

порядку призначення всіх покарань. Сама ж система покарань, визначена в

Загальній частині, знаходить свій прояв і прак- . тичне застосування тільки

шляхом призначення конкретних покарань, передбачених за окремі злочини в частині

Особливій.

Нерозривний взаємозв'язок норм Загальної і Особливої частин кримінального права

проявляється і в тому, що при кваліфікації діянь, вирішенні питань, пов'язаних

зі звільненням від кримінальної відповідальності і покарання, застосовуються

одночасно норми цих частин. Так, при кваліфікації замаху на злочин застосуванню

підлягають норма Загальної частини, що регулює відповідальність за замах, і

норма Особливої частини, в якій передбачений злочин, на здійснення якого

вчинював замах винний.

Єдність Загальної і Особливої частин кримінального права забезпечує внутрішню

узгодженість його інститутів та норм і в кінцевому результаті визначає

ефективність їх застосування. •

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме Система Загальної частини КК складається із таких розділів::

 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 2. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 3. Система Загальної частини КК складається із таких розділів:
 4. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 5. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 6. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 7. 2.6. Колізійний механізм як складова частина правового механізму взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць
 8. Висновки до розділу 2
 9. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 10. Висновки до розділу 3
 11. Розділ 7. Антикризове фінансове управління підприємством
 12. Надійність біологічних систем, як загальний закон індивідуального розвитку. Природа спадковості
 13. Розвиток нервової системи у дітей і підлітків
 14. Розвиток інтегративної діяльності нервової системи
 15. Вікові особливості системи виділення
 16. § 11. Множина розв’язків однорідної системи. Загальний розв’язок системи лінійних рівнянь.
 17. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
 18. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 19. 2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні