<<
>>

§ 2. Кримінальне право Англії та США

На відміну від континентальної Європи, в Англії немає єдиного Кримінального

кодексу, в якому були б об'єднані кримінальні закони. У цій країні історично

склалося право судових прецедентів, або загальне право, що діє поряд з

парламентськими статутами (законами) — статутним правом.

Загальне право

ґрунтується на обов'язковості раніше прийнятого судом вищої інстанції рішення

для наступного розгляду аналогічних судових справ. Так, питання неосудності

вирішуються на підставі прецеденту 1843 р., коли Палата Лордів сформулювала

положення про неосудність у справі Мак-Нагтона'. Крім судових прецедентів, які в

більшому ступені визначають положення Загальної частини, парламентські акти

регулюють головним чином відповідальність за окремі злочини — вбивство,

крадіжки. В останні десятиріччя видаються статути і з питань Загальної частини,

наприклад, Закон 1977 р., що регулює відповідальність за змову, Закон 1981 р.

про кримінальне караний замах.

Загального поняття злочину законодавство Англії не знає, воно дається в

доктрині. Наприклад, Блекстон у коментарях 1765 р., що і сьогодні не втратили

свого значення, визначав злочин як зло, що заподіює шкоду суспільству. Загальне

право вимагає для криміналь- ної відповідальності не тільки фізичної дії (бездіяльності), а й суб'єктивного

ставлення до неї — винності, їх відповідно позначають термінами «асїііз ге]» і

Своєрідною є і класифікація злочинів в англійському праві. Так, за процесуальною

ознакою всі злочини поділяються на злочини, що переслідуються за обвинувальним

актом і розглядаються в суді присяжних, та злочини, що розглядаються шляхом

сумарної юрисдикції, тобто одноособово діючим магістратом (суддею). Є і діяння

«змішаної юрисдикції», що можуть розглядатися в будь-якому із зазначених

порядків.

Крім того, встановлена класифікація злочинів на «арештні» і «неарештні».

Перші —

це ті, що тягнуть за собою покарання у виді позбавлення волі на строк більше

п'яти років. Відносно цих злочинів встановлені особливі правила арешту

(наприклад, обмеження на звільнення заарештованого під заставу та ін.). Усі інші

злочини вважаються «неарештними».

У регулюванні співучасті англійське право виходить з акцесор-ной теорії, тобто

визнає, що діяльність співучасника визначається злочинними діями виконавця.

Готування до злочину, якщо воно не утворює самостійного злочину, не карається.

Замах, у тому числі й негідний, підлягає кримінальній відповідальності. Не

тягнуть відповідальності не тільки необхідна оборона і крайня необхідність, а й

подружнє примушування, наказ начальника та ін.

Видами покарання в Англії є позбавлення волі, пробація (випробування), штраф.

Додатково можуть призначатися позбавлення прав водія, заборона на заняття певною

діяльністю, а також надання безоплатних послуг суспільству на строк не менше

сорока і не більше двохсот сорока часів. Смертна кара після призупинення її в

1965 р. на п'ять років остаточно скасована в 1970 р, за винятком випадків зради

суверену або державі та піратства, поєднаного з насильством. Широко

застосовується пробація як вид умовного засудження на строк від шести до

тридцяти місяців, що здійснюється під наглядом спеціального чиновника. Пробація

пов'язана з покладенням на засудженого певних обов'язків і обмежень. У разі їх

порушення до винного можуть бути застосовані штраф або безоплатні роботи на

користь суспільства. Застосовується також відстрочка виконання вироку відносно

осіб, засуджених до позбавлення волі або штрафу. Що стосується позбавлення волі,

то його строки передбачені в окремих статутах, але якщо в статуті такий строк не

визначений, він не може

перевищувати двох років. За загальним правом строк позбавлення волі

встановлюється судом. Позбавлення волі може бути призначено і на невизначений

строк, а також довічно (наприклад, за умисне вбивство).

Кримінальне право США сформувалося і розвивалося під впливом англійського права

прецедентів.

Проте в американському праві відразу ж все більшого значення стали

набувати акти Конгресу і законодавчих органів окремих штатів. США — федеративна

держава, в якій діють федеральні кримінальні закони та кримінальні закони

окремих штатів. Ці дві системи існують паралельно, причому федеральні

кримінальні закони встановлюють лише відповідальність за злочини, що посягають

на безпеку США (зрада, шпигунство), а також за злочини федеральних службовців та

інші злочинні інтереси, що стосуються декількох або всіх штатів (торгівля і збут

наркотиків, крадіжки автомобілів тощо). Переважна більшість злочинів передбачена

в законодавстві окремих штатів.

У середині XX ст. у США розпочався рух за реформу кримінального законодавства, і

у більшості штатів до сьогоднішнього часу прийняті нові кодекси. Основою для

прийняття цих кодексів був Зразковий Кримінальний кодекс США (1962 р.), який

розроблений інститутом американського права, а тому не має офіційного характеру.

Але через те, що Зразковий КК увібрав у себе досвід розвитку американського

кримінального права, він справив визначальний вплив на нову кодификацію. І хоча

кримінальні кодекси штатів мають свої особливості, основні положення Зразкового

КК, сприйняті ними, дають можливість однаково тлумачити головні інститути

кримінального права. Водночас норми загального (прецедентного) права продовжують

грати істотну роль у тлумаченні і застосуванні кримінальних законів, залишаючись

одним із джерел кримінального права.

Всі злочини класифікуються на певні групи: фелонії і місдіміно-ри. Так, КК штату

Нью-Йорк (1967 р.) залежно від тяжкості злочину і покарання, що погрожує,

встановлює п'ять категорій фелоній і три категорії місдімінорів. Фелонії

караються тривалими строками позбавлення волі, аж до довічного ув'язнення або

смертної кари, місдімінори — до одного року позбавлення волі. КК розрізняє також

головні форми вини — намір, завідомість, необережність. Докладно регулюються

питання неосудності, причому більшість кримінальних кодексів відтворює

англійську доктрину Мак-Нагтона.

Регулюються також питання відповідальності за

замах і співучасть. Причому з метою боротьби з організованою злочинністю на

феде-

ральному рівні прийнятий Закон 1970 р., в якому передбачені суворі покарання для

рекетирів та інших учасників злочинних об'єднань. Також прийняті закони про

боротьбу з комп'ютерними злочинами. Покараннями в США є смертна кара,

позбавлення волі, проба-ція, штраф. Верховний суд США обмежив застосування

смертної кари в окремих штатах лише вчиненням тяжкого вбивства або позбавленням

життя внаслідок іншого тяжкого злочину. Смертна кара в різних штатах виконується

в різні способи: електричний стілець, газова камера, введення смертельної

ін'єкції, повішення, розстріл. У деяких штатах (їх більше десяти) смертна кара

скасована і заміняється довічним ув'язненням.

За федеральним законодавством смертна кара може бути призначена за низку тяжких

злочинів, наприклад, вбивство федерального службовця, вчинене торгівцями

наркотиків.

Позбавлення волі може бути призначено на різні строки, причому через систему

абсолютного складання покарання за сукупністю злочинів ці строки набагато

перевищують середню тривалість життя, наприклад, строк більше 120 років або

засудження на два довічних ув'язнення. Встановлюється можливість винесення

невизначе-них вироків, де покарання передбачається в межах якогось строку з

наданням особливим комісіям або навіть адміністрації місця позбавлення волі

вирішувати питання про умовно-дострокове звільнення засудженого. Пробація

полягає в залишенні засудженого на волі з обов'язковим контролем за його

поведінкою. Порушення умов про-бації може тягти її заміну позбавленням волі.

Штраф — міра покарання, яка призначається за менш тяжкі злочини. За тяжкі

злочини можуть бути призначені величезні суми штрафів (250 тис. доларів і

більше), причому не виключається одночасне застосування позбавлення волі на

тривалі строки1.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Кримінальне право Англії та США:

  1. § 2. Кримінальне право Англії та США
  2. § 3. Кримінальне право Росії
  3. 4.6. Розв'язання кримінальноправових конфліктів
  4. 3. Правило «соціальної спрямованості»
  5. А. Розвиток деліктного права у перспективі
  6. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
  7. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ