<<
>>

Види злочинів проти здоров'я населення

Залежно від безпосереднього об'єкта, особливостей предмета та об'єктивної сторони злочини проти здоров'я населення, можна поділити на такі групи:

1) злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення (статті 305-307, 309-311, 320 і 321);

2) злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення (статті 308, 312, 313, 318 і 319);

3) злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу (статті 314-317, 322-324);

4) інші злочини проти здоров'я населення (статті 325-327).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме Види злочинів проти здоров'я населення:

 1. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення
 2. Види злочинів проти здоров'я населення.
 3. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 4. 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення
 5. Види злочинів проти здоров'я населення
 6. 5. інші злочини проти здоров'я населення
 7. 1.1. Історичний аспект проблеми кримінально-правового захисту здоров’я населення в Україні
 8. 1.2. Сучасний стан здоров’я населення України, злочинності, спрямованої проти нього, та його кримінально-правового захисту законодавством України
 9. 2.1.1. Аналіз концепції «об’єкт злочину – суспільні відносини»
 10. 2.3. Види злочинів проти здоров’я населення та системи заходів, що забезпечують його охорону
 11. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 12. 3.3. Суб’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 13. 3.4. Суб’єкт злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 14. 3.5. Кваліфіковані види складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 15. 3.6. Проблеми відмежування складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, від суміжних складів злочинів
 16. 3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями
 17. 4.1. Злочини, що посягають на здоров’я населення та систему заходів, спрямованих на недопущення виникнення і розповсюдження серед населення захворювань масового поширення
 18. 5.1. Проблема криміналізації (декриміналізації) діянь, що вчиняються у сфері охорони здоров’я населення
 19. 5.2. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону