<<
>>

Інтелектуальне пособництво:

надання порад, вказівок виражається в тому, що пособник може, наприклад,

пояснити, як краще проникнути у приміщення для вчинення крадіжки, або

порекомендувати, як можна втягнути у вчинення злочину інших осіб, яким шляхом

слідувати після вчинення злочину, щоб уникнути затримання, як подолати з

найменшими втратами опір потерпілого тощо;

заздалегідь обіцяне приховування злочинця, засобів і знарядь вчинення злочину,

слідів злочину або предметів, здобутих злочинним шляхом.

Всі ці види

приховування в теорії і практиці охоплюються одним поняттям — заздалегідь

обіцяне приховування злочинів. Пособництво, що виявляється у заздалегідь

обіцяному приховуванні злочину, має місце з моменту дачі приховувачем обіцянки

приховати злочин, незалежно від того, чи мало місце потім, після вчинення

злочину, таке приховування. Заздалегідь пообіцявши таке приховування, пособник

поставив свої дії в причинний зв'язок з діями, що потім учинить виконавець.

Розглянемо види приховування злочинів:

приховування злочинця полягає в тому, що приховувач обіцяє приховати особу, яка

вчинила злочин, наприклад, приховати її у себе в сараї, надати їй тимчасове

житло. Приховування злочинця може виражатися у наданні йому підроблених

документів, що змінюють його ім'я і прізвище, у зміні його зовнішності, навіть

шляхом пластичної операції тощо;

приховування знарядь і засобів вчинення злочину може полягати в приховуванні в

спеціальному сховищі вогнепальної зброї, викраденої виконавцем, у знищенні,

наприклад, верстата, на якому друкувалися фальшиві гроші;

приховування слідів злочину може полягати, наприклад, у похованні трупа

потерпілого, спаленні одягу злочинця, замиванні на ньому слідів крові, знищенні

підроблених документів тощо;

приховування предметів, здобутих злочинним шляхом, —це, наприклад, приховування

речей, здобутих шляхом крадіжки, зберігання коштів, отриманих внаслідок вчинення

співучасниками злочину, та ін.;

заздалегідь обіцяне придбання і збут майна, здобутого злочинним шляхом, полягає

у купуванні (обміні), отриманні як застави майна, здобутого, наприклад,

внаслідок крадіжки або розбою, а також у продажу або іншому збуті такого майна.

При аналізі інтелектуального пособництва виникає питання, чим же воно

відрізняється від підбурювання? Адже і при підбурюванні, і при пособництві

можливе надання порад і вказівок.

Слід виходити з того, що при підбурюванні шляхом надання порад, вказівок у

виконавця виникає рішучість вчинити злочин, а при інтелектуальному пособництві

ця рішучість вже має місце, вона лише зміцнюється тими порадами, вказівками, що

дає пособник.

Нарешті, завершуючи аналіз видів співучасників, слід звернути увагу також і на

те, що в реальному житті, у судовій практиці цілком можливе об'єднання, збіг у

діяльності співучасника відразу декількох ролей. Наприклад, особа може бути

одночасно і виконавцем і організатором злочину, вона може бути підбурювачем і

пособни-ком і т.п.

Сполучення декількох ролей у поведінці одного співучасника

враховується судом при призначенні покарання.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме Інтелектуальне пособництво::

  1. Приховування злочину
  2. § 2. Види співучасників
  3. Інтелектуальне пособництво:
  4. Розголошення даних досудового слідства або дізнання
  5. Розголошення даних попереднього слідства або дізнання (ст. 181)