<<
>>

§ 1. Поняття і види стадій злочину

1. Поняття стадій злочину. Винній особі не завжди вдається закінчити задуманий і

початий нею злочин з причин, що не залежать від її волі. Наприклад, вбивця

тільки придбав зброю для вчинення злочину і був затриманий або, зробивши постріл

у потерпілого, промахнувся чи лише поранив його.

У цих і подібних випадках

виникає питання про відповідальність за злочинні дії на певних стадіях злочину

(стадія — від грецьк. атссоЧоу — певний період, ступінь, фаза, етап у розвитку

чого-небудь, що має свої якісні особливості).

Стадії вчинення злочину — це певні етапи його здійснення, які істотно різняться

між собою ступенем реалізації умислу, тобто характером діяння (дії або

бездіяльності) і моментом його припинення.

У зв'язку з тим, що злочином є тільки суспільне небезпечне протиправне і винне

діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину (ч.І ст. 11), кожна

стадія вчинення злочину повинна являти собою саме таке діяння. Тому не є

стадіями вчинення злочину той або інший стан свідомості особи, її думки, прояв

намірів, їх формування і виявлення. Це ще не діяння, у якому об'єктивується

умисел. Тільки суспільне небезпечні діяння можуть бути заборонені кримінальним

законом під загрозою покарання, тільки вони можуть розглядатися як стадії

вчинення злочину.

Стадії вчинення злочину є видами цілеспрямованої діяльності, етапами реалізації

злочинного умислу, досягнення певної мети і тому можуть міститися тільки в

злочинах, вчинених з прямим умислом.

Ступінь реалізації умислу відбивається в різних діяннях, які характеризують

кожну стадію з об'єктивно існуючими між ними достатньо чіткими межами. Чим

більшою мірою реалізований умисел, тим більшою мірою здійснюється злочин, тим

більшої шкоди може завдати чи завдає винний. Так, ступінь реалізації умислу

вбивці, який прицільно навів зброю на потерпілого (незакінчений замах на

вбивство), значно більший за той, коли він лише придбав зброю для вбивства

(готування до злочину).

Стадії вчинення злочину різняться між собою і моментом закінчення злочинного

діяння. Воно може бути закінчене винним, але Його вчинення може і не

здійснитися, а, отже припинитися на попередніх етапах (готуванні або

безпосередньому вчиненні злочину).

2. ВИДИ стадій вчинення злочину. КК визнає злочинними і ка-раними ТРИ стадії

вчинення злочину: 1) готування до злочину; 2) за-мах на злочин, що разом з

готуванням до злочину становлять незакін-чений злочин; 3) закінчений злочин.

Ознаки готування до злочину і замаху на зл°чин передбачені відповідно у ст. 14 і

ст. 15, а закінчених злочині8 — у диспозиціях статей Особливої частини КК. Якщо

злочин закінчений, то він поглинає всі стадії його вчинення, вони не мають

самостійного значення і не впливають на його кваліфікацію1.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Поняття і види стадій злочину:

 1. Поняття та джерела кримінального права
 2. 12. Види складів злочину
 3. § 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
 4. § 1. Поняття, значення і завдання досудового слідства
 5. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 6. § 1. Поняття і значення складу злочину
 7. § 1. Поняття і види стадій злочину
 8. § 2. Закінчений злочин
 9. § 3. Незакінчений злочин і його види
 10. § 4. Готування до злочину
 11. § 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
 12. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів