<<
>>

3. Злочин, його види та стадії. Готування до злочину. Замах на злочин.

Злочин (ст. 11 КК) - передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне, винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Класифікація злочинів - це їх розподіл на групи за певними знаками.

У ст. 12 КК запроваджено класифікацію злочинів залежно від ступеня їх тяжкості на: злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості тяжкі та особливо тяжкі.

- невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене по карання у виді позбавлення волі на строк <=2 р., або інше, більш м'яке покарання;

- середньої тяжкості є злочин, за який передбачене по карання у виді позбавлення волі на строк <=5 р.;

- тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк <=10 р.;

- особливо тяжким є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк >10 р. або довічного позбавлення волі.

У кримінальному праві та в кримінальному законі виділяють такі стадії злочинної діяльності:

1) готування до злочину;

2) замах на злочин;

3) закінчений злочин.

Підготовка до вчинення злочину (ст.14 КК) - підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину; не призводить до злочинного результату безпосередньо; призводить до таких наслідків:

1) до закінченого злочину;

2) до замаху на злочин;

3) припинення підготовчих дій з причин, що не залежали від волі винної особи;

4) припинення злочинної діяльності до її закінчення актом добро вільної відмови від вчинення злочи-ну.

Готування не може бути початком здійснення злочинного діяння тому, що дії злочинця ще не спрямовані на об'єкт злочину.

Ознаками готування є:

підшукання;

пристосування;

створення умов учинення злочину.

Замах (ст.15 ч.1 КК) на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.

Закінченим злочином (ст.13 ч.1 КК) визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 3. Злочин, його види та стадії. Готування до злочину. Замах на злочин.:

 1. 3. Злочин, його види та стадії. Готування до злочину. Замах на злочин.
 2. 12. Види складів злочину
 3. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 4. § 3. Види складу злочинів
 5. § 1. Поняття і види стадій злочину
 6. § 2. Закінчений злочин
 7. § 3. Незакінчений злочин і його види
 8. § 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
 9. § 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
 10. § 4. Сукупність злочинів
 11. 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 12. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 19 КК УКРАЇНИ
 13. Невиконання судового рішення (ст. 1764)
 14. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
 15. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 16. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 17. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 18. Адміністративно-правове регулювання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності