<<
>>

Стаття 15. Замах на злочин

1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 15. Замах на злочин:

 1. 24. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 2. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 3. § 5. Замах на злочин
 4. § 3. Повторність злочинів
 5. § 4. Сукупність злочинів
 6. 3. Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять.
 7. 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 8. 1. Злочини проти життя
 9. 2. Злочини проти здоров'я
 10. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 11. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 12. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 13. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів