<<
>>

12. Види складів злочину

Склад злочину - це сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних та суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин.

Злочин - це певне суспільно небезпечне діяння, явище реальне дійсності, яке має ряд індивідуальних ознак.

А склад злочину - це сукупність передбачених законом лише найбільш істотних та типових ознак, необхідних для визнання певного суспільно небезпечного діяння злочином.

Склад злочину - це правове поняття, правова конструкція злочину певного виду, іншими словами - це шаблон, який дозволяє в будь-якому діянні визначити наявність чи відсутність ознак злочину.

Ознаки (елементи) складу злочину:

1) об'єкт злочину;

2) об'єктивна сторона злочину;

3) суб'єкт злочину;

4) суб'єктивна сторона злочину.

СКЛАД ЗЛОЧИНУ (ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ) ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ Види:

1) загальний

2) ро-довий

3) безпосередній:

а) основний

б) додатковий

в) факультативний

Ознаки:

1) предмет злочину

2) потерпілий від злочину Ознаки (основні): 1) суспільно небез-печне діяння (дія, бездіяльність)

Ознаки (факультативні):

1) причинний зв'язок

2) суспільно небезпечні наслідки

3) спосіб

4) час

5) місце

6) обстановка

7) засоби

8) знаряддя Види:

1)3агальний

суб'єкт

2) Спеціаль-ний

суб'єкт

Ознаки:

1) фізична особа

2) осуд-ність

3) вік кримінальної відповідальності Ознаки (основні): 1) вина (умисел, необережність, змішана форма вина);

Ознаки (факультативні):

1) мотив

2) мета

3) емоційний стан Всі склади злочинів поділяються на такі групи та види:

1 група - критерієм розподілу є характеристика ступеня тяжкості складу злочину:

1) основний склад злочину — це склад того чи іншого злочину без пом'якшуючих і без обтяжуючих обставин (ч. 1 ст. 115 , ч. 1 152 КК):

2) привілейований склад злочину (склад злочину з пом'якшуючими обставинами) - це склад злочину з такими обставинами, які дають можливість законодавцю значно пом'якшити розмір та вид покарання за діяння, що містить основний склад злочину (ст.

ст. 116, 117, 118 КК):

3) кваліфікований склад злочину (склад злочину з обтяжуючими обставинами) - це склад злочину, який містить обтяжуючі вину особи обставини, наявність яких тягне підвищену у порівнянні з основним складом злочину відповідальність і більш тяжке покарання (ч. 2 ст.115 , ч. 2 З, 4 152 КК);

ІІ група - критерієм розподілу є конструкція складу злочину в залежності від наявності наслідків злочину, зазначених в законі:

4) матеріальний склад злочину — в якому законодавець момент закінчення злочину пов'язує із вчиненням суспільно небезпечного діяння і настанням суспільно небезпечних наслідків, при цьому між ними обов'язково повинен бути необхідний причинний зв'язок (умисне вбивство, крадіжка тощо)

М = Д + Н, де

М - матеріальний склад злочину

Д - суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність)

Н - суспільно небезпечні наслідки

+ - причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками;

5) формальний склад злочину - в якому законодавець момент закінчення злочину пов'язує лише із вчиненням суспільно небезпечного діяння, а настання суспільно небезпечних наслідків не є обов'язковим (державна зрада, розголошення державної таємниці тощо);

Ф = Д, де

Ф — формальний склад злочину

Д - суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність);

6) усічений склад злочину — в якому законодавець момент закінчення злочину переносить на більш ранню стадію - на стадію готування чи замаху на злочин внаслідок його підвищеної суспільної небезпечності (розбій, бандитизм тощо);

У = Г або 3, де У - усічений склад злочину

Г — готування до злочину (підшукання або пристосування засобів чи знарядь створення умов) З - замах на злочин (закінчений чи незакін-чений).

КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ За суспільною небезпечністю За конструкцією За наслідками Основний

(без пом'якшуючих та обтяжуючих обставин) Матеріальний (М = Д + Н) З фізичною шкодою (ст. 115. 121, | 122, 125 КК) Привілейований (основний + пом'якшуючі обставини) Формальний (Ф = Д) З матеріальною шкодою (ст. 185, 186, 190 КК) Кваліфікований (основний + обтяжуючі обстави-ни) Усічений (У = Г або З) З ідеологічною, політичною шкодою (ст. 111,112, 114 КК) Особливо кваліфікований (основний + особливо обтяжуючі обставини) Без шкоди (моральна шкода - її від шкодування в цивільно-правовому порядку) (ст. 109, 132 КК)

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 12. Види складів злочину:

 1. 12. Види складів злочину
 2. § 1. Поняття і значення складу злочину
 3. § 2. Елементи і ознаки складу злочину
 4. § 3. Види складу злочинів
 5. § 3. Види об'єктів злочинів
 6. § 3. Суспільне небезпечні наслідки: поняття, види,значення
 7. § 1. Поняття і види суб'єктів злочину
 8. § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
 9. § 3. Умисел та його види
 10. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 11. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 12. 2. Види злочинів у сфері службової діяльності Зловживання владою або службовим становищем
 13. Причиновий зв’язок як об’єктивна характеристика злочину