<<
>>

67. Мито, види ставок мита, види мит.

Мито — це податок на товари та інші предмети, які переміщуються через МКУ.

В Україні застосовуються такі види мита:

1) ввізне (імпортне);

2) вивізне (експортне);

3) сезонне;

4) особливі види:

— спеціальне;

— антидемпінгове;

— компенсаційне.

Ставка мита — вказаний у митному тарифі грошовий розмір плати, що підлягає стягненню митними органами за конкретний товар, який ввозиться на митну територію України чи з неї вивозиться.

В Україні залежно від методу начислення застосовуються такі види ставок мита:

— ввізне (імпортне) мито нараховується на товари під час їх ввезення на МТУ.

Це мито є диференційованим і нараховується

1) до товарів, що походять з країн з режимом найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки мита;

2) до товарів, що не походять з країн з режимом найбільшого сприяння, або країна походження яких не визначена, застосовуються повні ставки мита;

3) до товарів, що походять з країн, які разом з Україною утворюють митний союз, зону вільної торгівлі, а також до товарів, що користуються системою преференцій України, застосовуються преференційні ставки мита.

Ставки ввізного (імпортного) мита єдині для всіх осіб, які перемішують товари через МКУ, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до способу начислення прийнято розрізняти такі ставки:

— адвалорна — ставка, що встановлена у %:;

— специфічна — ставка, що встановлена у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів;

— комбінована — ставка, що поєднує адвалорний та специфічний види митного обкладення.

Ставки ввізного мита у Єдиному тарифі диференційовані. залежно від країни походження товару. Згідно з цим критерієм ввізні ставки можна поділити на:

— преференційні;

— пільгові (країни з режимом найбільшого сприяння).

— повні (загальні) ставки - застосовуються до решти .

Питання обкладення товарів та інших предметів, що переміщаються через МКУ, митом, види мит, їх нарахування і сплата, а також звільнення від сплати мит регулюються Законом України «Про єдиний митний тариф».

Товарна класифікаційна схема цього тарифу (товарна номенклатура) ґрунтується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (ГС). Таким чином, Єдиний митний тариф України — це звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на МТУ або вивозяться із цієї території, систематизований відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Єдиний митний тариф затверджується ВРУ за поданням КМУ.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 67. Мито, види ставок мита, види мит.:

  1. 2. Законодавство про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть субєктiв агробiзнесу
  2. 3. Правове регулювання експортно-iмпортних операцiй субєктiв агробiзнесу
  3. 55 Класифікація податків і зборів
  4. 65 Державне мито: поняття, платники, об'єкти, ставки.
  5. 67. Мито, види ставок мита, види мит.
  6. 103. Поняття і значення тарифного регулювання
  7. ПРОГРАМА КУРСУ
  8. ЧАСТЬ IV В чем наша задача?
  9. Підрозділ 3.4. Управління необоротними активами
  10. Тестовые задания (вариант 1 — 10)