<<
>>

68. Особливі види мита і процедури їх використання.

Вивізне (експортне) мито нараховується на товари під час їх вивезення за межі МТУ. Ставки вивізного (експортного) мита єдині для всіх осіб, які перемішують товари через МКУ, незалежно від видів зовнішньоторговельних угод, за винятком випадків, передбачених законодавством України та міжнародними договорами України;

Сезонне мито встановлюється з метою оперативного регулювання ввезення та вивезення окремих товарів.

Воно може встановлюватися як ввізне чи вивізне і на строк не більше трьох місяців з моменту його запровадження. При цьому ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, не застосовуються. Загальний строк застосування сезонного мита не може перевищувати шести місяців протягом календарного року. Процедура запровадження сезонного ввізного мита та сезонного вивізного мита, а також ставки та строк їх дії встановлюються законами України;

Особливі види мита встановлюються з метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення товарів на митну територію України і вивезення їх за межі цієї території незалежно від інших видів мита. Їх види:

а) спеціальне мито;

б) антидемпінгове мито;

в) компенсаційне мито.

Спеціальне мито застосовується:

а) як засіб захисту українських виробників;

б) як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на МТУ в обсягах та (або) за таких умов, що створюють йому загрозу або заподіюють значну шкоду ;

в) як запобіжний засіб щодо учасників ЗЕД, які порушують національні інтереси у сфері ЗЕД;

г) як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав.

Антидемпінгове мито застосовується:

а) у разі ввезення на МТУ товарів, що є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

б) у разі вивезення за межі МТУ товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Компенсаційне мито застосовується:

а) у разі ввезення на МТУ товарів, що є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

б) у разі вивезення за межі МТУ товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Особливі види мита справляються на підставі встановлених законодавством рішень про їх застосування .

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 68. Особливі види мита і процедури їх використання.:

  1. 68. Особливі види мита і процедури їх використання.
  2. Приложение 3. Договор о бесплатном пользавании коммунальным имуществом
  3. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
  4. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЇ
  5. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ
  6. 3.2. Особливості переселенського руху та господарської діяльності чеського населення
  7. Визначення об’єктів апеляційного та касаційного оскарження