<<
>>

15. Поняття та види помилок в КП

КК не містить спеціальних норм про помилку.

Під помилкою в кримінальному праві розуміється неправильне уявлення особи про юридичні властивості або фактичні ознаки вчинюваного нею діяння.

Розрізняють два види помилки:

Юридична помилка — це хибне уявлення особи про правову сутність чи правові наслідки вчиненого нею діяння.

Відповідно юридична помилка поділяється на три види:

а) помилку в злочинності діяння, що в свою чергу, може бути дво якого роду:

- в першому випадку має місце так званий уявний злочин, що існує тільки в уяві особи, що вважає своє діяння злочином, а в дійсності закон його таким не визнає;.

- у другому випадку, коли діяння за законом визнається злочином, особа вважає його правомірним, незлочинним. Вина і кримінальна відповідальність в такому випадку у принципі не виключаються.;

б) помилку в кваліфікації злочину — коли, особа правильно усвідомлює суспільну небезпечність вчинюваного, знає про його заборону кримінальним законом, але помиляється в кваліфікації і тому повинна нести кримінальну відповідальність;

в) помилку у виді і розмірі покарання - коли особа помиляється в характері покарання, тобто при неправильному уявленні особи про вид і

розмір покарання, що загрожує їй за законом за вчинений злочин.

Помилка особи в юридичних ознаках відображує незнання нею кримінального закону і, за загальним правилом, не впливає на кримінальну відповідальність та покарання.

фактична помилка — це хибне уявлення особи про характер або фактичні наслідки свого діяння. При фактичній помилці особа правильно оцінює юридичну, правову характеристику певного діяння як конкретного злочину, проте помиляється у його фактичних ознаках. Розрізняють такі види фактичної помилки:

г) помилку в об'єкті - полягає в неправильному уявленні особи про характер тих суспільних відносин, на які посягає її діяння. Особа спрямовує своє діяння на заподіяння шкоди одному об'єкту, але внаслідок її помилки шкода фактично заподі-юється іншому об'єкту. У більшості випадків помилка в об'єкті пов'язана з помилкою особи в предметі злочину, а через неї — в його об'єкті. Так, особа, бажаючи викрасти наркотичні засоби, проникає до аптеки і викрадає, як вона вважає, наркотичні засоби, в дійсності ж з'ясовується, що викрадені ліки не є наркотичними засобами;

б) помилку в характері діяння (дії або бездіяльності) може бути двоякого роду:

по-перше, вона може виражатися в помилці особи щодо наявності в її дії або бездіяльності фактичних ознак, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину;

по-друге в помилці щодо відсутності в її діянні таких ознак.

в) помилку в причинному зв'язку - становить собою неправильне уявлення про дійсний розвиток причинного зв'язку між суспільне небезпечним діянням і суспільне небезпечними наслідками;

г) помилку в особі потерпілого - полягає в заподіянні шкоди одній людині, помилково сприйнятій за іншу.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 15. Поняття та види помилок в КП: