<<
>>

15. Поняття та види помилок в КП

КК не містить спеціальних норм про помилку.

Під помилкою в кримінальному праві розуміється неправильне уявлення особи про юридичні властивості або фактичні ознаки вчинюваного нею діяння.

Розрізняють два види помилки:

Юридична помилка — це хибне уявлення особи про правову сутність чи правові наслідки вчиненого нею діяння.

Відповідно юридична помилка поділяється на три види:

а) помилку в злочинності діяння, що в свою чергу, може бути дво якого роду:

- в першому випадку має місце так званий уявний злочин, що існує тільки в уяві особи, що вважає своє діяння злочином, а в дійсності закон його таким не визнає;.

- у другому випадку, коли діяння за законом визнається злочином, особа вважає його правомірним, незлочинним. Вина і кримінальна відповідальність в такому випадку у принципі не виключаються.;

б) помилку в кваліфікації злочину — коли, особа правильно усвідомлює суспільну небезпечність вчинюваного, знає про його заборону кримінальним законом, але помиляється в кваліфікації і тому повинна нести кримінальну відповідальність;

в) помилку у виді і розмірі покарання - коли особа помиляється в характері покарання, тобто при неправильному уявленні особи про вид і

розмір покарання, що загрожує їй за законом за вчинений злочин.

Помилка особи в юридичних ознаках відображує незнання нею кримінального закону і, за загальним правилом, не впливає на кримінальну відповідальність та покарання.

фактична помилка — це хибне уявлення особи про характер або фактичні наслідки свого діяння. При фактичній помилці особа правильно оцінює юридичну, правову характеристику певного діяння як конкретного злочину, проте помиляється у його фактичних ознаках. Розрізняють такі види фактичної помилки:

г) помилку в об'єкті - полягає в неправильному уявленні особи про характер тих суспільних відносин, на які посягає її діяння. Особа спрямовує своє діяння на заподіяння шкоди одному об'єкту, але внаслідок її помилки шкода фактично заподі-юється іншому об'єкту. У більшості випадків помилка в об'єкті пов'язана з помилкою особи в предметі злочину, а через неї — в його об'єкті. Так, особа, бажаючи викрасти наркотичні засоби, проникає до аптеки і викрадає, як вона вважає, наркотичні засоби, в дійсності ж з'ясовується, що викрадені ліки не є наркотичними засобами;

б) помилку в характері діяння (дії або бездіяльності) може бути двоякого роду:

по-перше, вона може виражатися в помилці особи щодо наявності в її дії або бездіяльності фактичних ознак, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину;

по-друге в помилці щодо відсутності в її діянні таких ознак.

в) помилку в причинному зв'язку - становить собою неправильне уявлення про дійсний розвиток причинного зв'язку між суспільне небезпечним діянням і суспільне небезпечними наслідками;

г) помилку в особі потерпілого - полягає в заподіянні шкоди одній людині, помилково сприйнятій за іншу.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 15. Поняття та види помилок в КП:

  1. Всебічність, повнота й об'єктивність дослідження
  2. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
  3. § 3. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел
  4. § 1. Поняття і сутність слідчих дій
  5. Призначення експертизи
  6. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. 4.3.2. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307)