<<
>>

Стаття 11. Поняття злочину

1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 11. Поняття злочину:

 1. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 2. § 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
 3. § 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
 4. § 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 5. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 6. § 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину
 7. §1. Поняття об'єкта злочину
 8. § 1. Поняття і види суб'єктів злочину
 9. § 3. Повторність злочинів
 10. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 11. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України
 12. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
 13. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 14. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 15. 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж
 16. 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 17. Стаття 11. Поняття злочину
 18. Адміністративно-правове регулювання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності
 19. 3.5. Кваліфіковані види складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 20. 3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями