<<
>>

Стаття 12. Класифікація злочинів

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.

{Стаття 12 в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 12. Класифікація злочинів:

 1. 3. Злочин, його види та стадії. Готування до злочину. Замах на злочин.
 2. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 3. § 6. Наука кримінального права
 4. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 5. § 4. Класифікація злочинів
 6. § 1. Поняття і значення складу злочину
 7. § 3. Види складу злочинів
 8. § 3. Види об'єктів злочинів
 9. § 5. Рецидив злочинів
 10. Стаття 12. Класифікація злочинів
 11. §2. Особливості порушення кримінальних справ щодо окремих класифікаційних груп екологічних злочинів і початкового етапу розслідування
 12. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 13. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 14. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 15. 2.1.1. Аналіз концепції «об’єкт злочину – суспільні відносини»
 16. 2.1.10. Класифікація об’єктів
 17. 2.3. Види злочинів проти здоров’я населення та системи заходів, що забезпечують його охорону
 18. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
 19. 3.6. Проблеми відмежування складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, від суміжних складів злочинів
 20. 3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями