<<
>>

§ 2. Закінчений злочин

1. Поняття закінченого злочину. Закінченим злочином визнається діяння, яке

містить всі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої

частини КК (ч.І ст.13).

у закінченому злочині існує єдність об'єктивної і суб'єктивної сторін- Тут

винний повною мірою реалізував умисел, завершив діяння, виконав усі дії; щ0

утворюють об'єктивну сторону складу злочину, заподіяв шкоду об'єкту.

2.

Момент закінчення злочинів із матеріальним, формальним та усіченим складом.

Момент закінчення злочину є різним залежно ВІД конструкції складу злочину,

описання ознак злочинного діяння в законі- Законодавець використовує три види

конструкції складів злочину- У зв'язку з цим розрізняють злочини з матеріальним,

формальним та усіченим складами.

Злочин із матеріальним складом вважається закінченим з того моменту, коли настав

вказаний у диспозиції статті Особливої частини КК суспільне небезпечний

наслідок. Так, крадіжка, грабіж, знищення або пошкодження майна є закінченими з

моменту заподіяння майнової (матеріальної) шкоди власності (статті 185, 186,

194), вбивст-В0_- з моменту позбавлення життя іншої людини (статті 115-119), а

тілесні ушкодження — з моменту завдання різної тяжкості шкоди здоров'ю людини

(статті 121-125 і ст.128).

цій

Докладніше про це див • Тихий В. П. Стадії вчинення злочину. Конспект лек-V тол

_'Х., 1996.

Якщо в злочинах з матеріальними складами не настали зазначені в диспозиції

статті КК суспільне небезпечні наслідки, то може йтися тільки про незакінчений

злочин (готування до злочину або замах на нього).

Злочин із формальним складом вважається закінченим з моменту вчинення самого

діяння незалежно від настання суспільне небезпечних наслідків. Так, розголошення

державної таємниці (ч.І ст. 328) вважається закінченим з моменту розголошення

відомостей, що є державною таємницею.

Злочини з усіченим складом — це різновид злочинів із формальним складом, тому

вони є також закінченими з моменту вчинення самого діяння. Особливість їх

полягає в тому, що момент закінчення злочину переноситься законодавцем на

попередню стадію, тобто на стадію готування до злочину або замах на злочин.

По

суті, в усічених складах законодавець передбачає в Особливій частині КК

відповідальність за замах на злочин, а іноді і за готування до злочину як за

окремі самостійні закінчені злочини. До такої конструкції законодавець вдається

щодо найнебезпечніших діянь з метою посилення боротьби з ними на ранніх стадіях.

Так, бандитизм (ст. 257) є закінченим злочином з моменту організації озброєної

банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб;

розбій (ст. 187) — з моменту нападу з метою заволодіння чужим майном; вимагання

(ст. 189) — з моменту, коли поставлена вимога передачі чужого майна чи права на

майно або вчинення яких-небудь інших дій майнового характеру. Створення усічених

складів дає можливість запобігти пом'якшенню покарання за вчинене готування до

злочину або замах на злочин і розглядати стадії готування або замаху на злочин

як закінчений злочин.

При вчиненні злочинів з усіченим складом особа, як правило, не зупиняється на

стадії юридичне закінченого злочину, не припиняє його, а виконує подальші

діяння, що охоплюються цим же складом злочину та спрямовані на той же об'єкт, і

завдає йому шкоди. Розбіжність між юридичним і фактичним закінченням злочину має

значення при вирішенні ряду питань, зокрема питання про можливість співучасті аж

до закінчення фактичного посягання на об'єкт, що перебуває під охороною закону,

і т. ін. Наприклад, бандитизм (ст. 257) є закінченим з моменту організації

озброєної банди, посібництво ж бандитизму може бути здійснено не тільки в

процесі створення банди, але й при вчиненні окремого бандитського нападу.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Закінчений злочин:

 1. 3. Злочин, його види та стадії. Готування до злочину. Замах на злочин.
 2. 64. Створення злочинної організації (ст. 255).
 3. Створення злочинної організації
 4. § 4. Класифікація злочинів
 5. § 3. Види складу злочинів
 6. § 1. Поняття і види стадій злочину
 7. § 2. Закінчений злочин
 8. § 3. Незакінчений злочин і його види
 9. § 5. Замах на злочин
 10. § 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)
 11. § 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
 12. § 4. Сукупність злочинів
 13. § 4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті
 14. 1. Злочини проти життя
 15. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 16. Д. Нереалізовані злочини та другорядні виконавці1. Підбурювання, замах та змова
 17. Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини
 18. Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин
 19. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі.
 20. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі