<<
>>

§ 3. Обмежена осудність

Стаття 20 передбачає, що підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана

судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину через психічний

розлад повною міро ю не здатна була усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і

(або) керувати ними.

Виходячи зі змісту закону, можна зробити такі висновки: 1) обмежена осудність

пов'язана з наявністю в суб'єкта певного психічного розладу, психічної аномалії;

2) внаслідок цього психічного стану особа не повною мірою здатна усвідомлювати

фактичні ознаки і суспільну небезпечність вчиненого діяння.

Однак, на відміну

від неосудної особи, здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і (або)

керувати ними не виключається; 3) обмежена осудність не виключає осудності як

обов'язкової ознаки суб'єкта, а отже, не виключає і кримінальної

відповідальності за вчинене.

Значення обмеженої осудності полягає в тому, що вона враховується судом при

призначенні покарання і є підставою для застосування примусових заходів

медичного характеру.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 3. Обмежена осудність:

 1. 10. Суб’єкт злочину
 2. III. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру
 3. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
 4. § 2. Процесуальний порядок провадження досудового слідства в справах про діяння неосудних або обмежено осудних осіб
 5. § 3. Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
 6. § 3. Обмежена осудність
 7. § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
 8. § 3. Кримінальне право Росії
 9. 77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.
 10. Осудність і неосудність
 11. 2.3. Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих
 12. 2.4. Комплексні судово-психіатричні експертизи
 13. Судово-психіатрична оцінка реактивних станів.
 14. Судово-експертна оцінка розладів особистості.