<<
>>

§ 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

1. Це спеціальний вид звільнення від відбування покарання з випробуванням,

передбачений ст. 79 КК. Він за багатьма ознаками не відрізняється від звільнення

від покарання з випробуванням, вста-

новленого в ст. 75 КК, але має свої особливості. Насамперед таке звільнення

застосовується лише відносно вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до

семи років. Крім того, таке звільнення можливе щодо жінок, які засуджені до

обмеження волі або позбавлення волі, за винятком тих, кому позбавлення волі

призначено на строк більше п'яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини.

Серед умов, що створюють підставу такого звільнення, на перший план виступає

вагітність засудженої або наявність у неї дітей віком до семи років.

Необхідно також відзначити, що закон надає суду право звільнити таку засуджену

від відбування не тільки основного, а й додаткового покарання у разі, якщо воно

було призначено.

2.

Тривалість іспитового строку теж має свої особливості. Вона визначається в

межах строку, на який жінка відповідно до закону (ст. 179 КЗпП) може бути

звільнена від роботи в зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною до

досягнення нею семирічного віку.

3. Мають свої особливості і правові наслідки такого звільнення. Вони можуть бути

сприятливими і несприятливими.

Сприятливі наслідки полягають у звільненні засудженої від відбування основного і

додаткового покарання і погашенні судимості, якщо іспитовий строк минув успішно.

Несприятливі наслідки можуть бути двох видів. Перший із них полягає в тому, що

суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для відбування

покарання згідно з вироком суду. Це може мати місце тоді, коли жінка відмовилася

від дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з місця проживання, ухиляється

від виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом

обов'язків, систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою

адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення.

Другий вид несприятливих наслідків — це вчинення жінкою протягом іспитового

строку нового злочину. В цьому разі суд призначає їй покарання за правилами,

встановленими в статтях 71 і 72 КК.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років:

 1. 30. Звільнення від покарання та його відбуття (ст.74-85 КК).
 2. § 5. Постановления вироку
 3. § 2. Основні покарання
 4. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
 5. § 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 6. § 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
 7. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 8. § 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
 9. § 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
 10. Стаття 60. Арешт
 11. Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 12. Стаття 76. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням
 13. Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
 14. Стаття 78. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням