<<
>>

Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

1. Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, суд може звільнити від відбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.

2. Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.

3. Контроль за поведінкою таких жінок здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання.

4. Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звільнити її від покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати у строк відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.

5. Якщо засуджена, яка була звільнена від відбування покарання, відмовляється від дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.

6. Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу.

{Стаття 83 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

<< | >>
Источник: Верховна Рада України. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) (станом на 30.08.2015). 2001

Еще по теме Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років:

 1. Органи які розглядають індивідуальні трудові спори
 2. 30. Звільнення від покарання та його відбуття (ст.74-85 КК).
 3. § 2. Структура Кримінального кодексу
 4. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
 5. § 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 6. § 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
 7. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 8. § 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
 9. § 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
 10. 4.7. Вирішення трудовихконфліктів
 11. Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 12. Стаття 76. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням
 13. Стаття 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
 14. Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
 15. Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
 16. Стаття 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання