<<
>>

Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин:

умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання^ умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини; умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст.

116). У цьому випадку має місце особливий психічний стан винного - фізіологічний афект: короткочасна інтенсивна емоція що значно послаблює контроль особи над своїми вчинка ми здатність усвідомлювати їх, керувати ними. Від фізіологічної афекту слід відрізняти афект патологічний, що виключає осудніст

Умовою застосування ст. 116 є сильне душевне хвилювання, викликане протизаконним насильством, систематичним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого.

Насильство при цьому може бути як фізичним (заподіяння тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, позбавлення волі та інш.), так і психічним (загроза заподіяти фізичну, моральну, майнову шкодуі але тільки протизаконним. Останнє може за своїм характером наді

вати суб'єкту право на необхідну оборону. Вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, але за умови, що воно було результатом перевищення меж необхідної оборони, слід кваліфікувати не за ст. 116, а за ст. 118, як вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Якщо душевне хвилювання було викликане не потерпілим, а іншими особами, ст. 118 не може бути застосована.

Відповідальність за ст. 116 настає також у випадках, якщо протизаконне насильство, систематичне знущання або тяжка образа, що спричинили сильне душевне хвилювання особи, яка вчинила вбивство, були спрямовані не на неї особисто, а щодо третіх осіб - близьких або навіть сторонніх.

Склад злочину, передбаченого ст. 116, має місце лише у випадку, якщо умисел на вбивство виник раптово в стані фізіологічного афекту, і був виконаний, коли винний ще знаходився в такому стані.

При вбивстві, передбаченому ст. 116, умисел може бути прямим і непрямим.

Покарання за злочин: за ст. 116 - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин::

 1. 12. Види складів злочину
 2. 8. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
 3. 33. Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин:
 4. Види вбивств
 5. Умисне вбивство без обтяжуючих, і пом'якшуючих обставин (просте вбивство)
 6. Поняття вбивства та його види.
 7. Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин
 8. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
 9. § 3. Види складу злочинів
 10. § 2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
 11. § 6. Мотив і мета злочину
 12. 1. Злочини проти життя
 13. Умисне вбивство за пом'якшуючих обставин:
 14. 2. Злочини проти здоров'я
 15. 33. Види вбивств при пом’якшуючих обставинах.
 16. 77. Кримінальна відповідальність за навмисне вбивство.
 17. КВАЛИФИКАЦИЯ ХУЛИГАНСТВА ПО СОВЕТСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
 18. НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ Й ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ PCP І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК
 19. В. Особливі правопорушення