<<
>>

§ 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

1. Заміна невідбутої частини покарання більш м 'яким передбачає не скорочення

невідбутої частини призначеного вироком суду покарання, а безумовну її заміну

іншим, більш м'яким видом покарання, яке засуджений продовжує відбувати.

В цьому

разі іспитовий

строк не встановлюється. Необхідність заміни невідбутої частини покарання більш

м'яким виникає тоді, коли засуджений став на шлях виправлення, і для закріплення

досягнутих результатів бажано продовжити виправний вплив на нього в інших, менш

суворих умовах. Відповідно до ст. 82 КК невідбута частина покарання може бути

замінена більш м'яким лише тим особам, які відбувають покарання у виді обмеження

волі або позбавлення волі. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в

межах строків, установлених у Загальній частині КК для даного виду покарання, і

не повинно перевищувати нс-відбутого строку покарання, призначеного вироком.

Подібна заміна можлива тоді, якщо засуджений став на шлях виправлення.

2. Схожість цього інституту з умовно-достроковим звільненням є традиційною. В КК

1960 р. вони навіть регламентувалися однією і тією ж статтею, застосовувалися

при відбуванні тих самих видів покарань і після відбуття засудженим тих самих

строків покарання (не менше 1/2, 2/3 і 3/4). Але заміна невідбутого строку

покарання більш м'яким ніколи не розглядалася як різновид умовно-дострокового

звільнення. Відмінність між ними полягає в тому, що, по-перше, умовно-дострокове

звільнення застосовується під певною умовою, а заміна невідбутого строку

покарання є безумовною. По-друге, при умовно-достроковому звільненні особа

повністю звільняється від подальшого відбування покарання; при заміні ж

невідбутої частини покарання більш м'яким засуджений продовжує відбувати

покарання, хоча й більш м'яке. І, нарешті, заміна невідбутої частини покарання

більш м'яким може бути застосована, коли особа тільки стала на шлях виправлення,

а при умовно-достроковому звільненні вже довела своє виправлення.

3. Більш м'яким вважається покарання, яке у системі покарань стоїть вище, ніж те

покарання, яке особа відбуває (ст.

51 КК).

4. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким застосовується після

фактичного відбуття засудженим:

\)не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або

середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий

злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше

відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або

зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до

позбавлення волі;

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо

тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася

умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини

покарання.

5. При заміні невідбутої частини покарання більш м'яким закон передбачає

можливість звільнення особи повністю або частково від відбування додаткового

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною

діяльністю (ч. 2 ст. 82 КК).

Відповідно до ч.5 ст.82 КК до осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може

бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими ст. 81

КК.

У разі вчинення особою, яка відбуває більш м'яке покарання, нового злочину, суд

відповідно до правил статей 71 і 72 КК додає до покарання за новий злочин

невідбуту частину більш м'якого покарання.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким:

 1. 30. Звільнення від покарання та його відбуття (ст.74-85 КК).
 2. § 67. Питання, що вирішується судом у стадії виконання вироку. Звернення вироку до виконання.
 3. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
 4. § 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
 5. § 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
 6. § 2. Погашення судимості
 7. § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
 8. § 3. Кримінальне право Росії
 9. Стаття 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
 10. Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
 11. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) (29 квітня 1918 p.)
 12. 1648 p.
 13. Стефан САВИЦЬКИЙ ПОВІСТЬ ПРО КОЗАЦЬКУ ВІЙНУ 3 ПОЛЯКАМИ, ЯКА ВЕЛАСЯ ГЕТЬМАНОМ ЗАПОРОЗЬКИХ ВІЙСЬК ЗІНОВІЄМ БОГДАНОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИМ I ЧЕРЕЗ ЯКУ BIH 3 БОЖОЮ ПОМІЧЧЮ ВИБИВСЯ 3 КОЗАКАМИ Й ТАТАРАМИ З-ПІД ЛЯДСЬКОГО ПІДДАНСТВА I ВДАВСЯ ПІД ВЕЛИКОДЕРЖАВНУ ПРОТЕКЦІЮ ПРЕСВІТЛОГО ВСЕРОСІЙСЬКОГО МОНАРХА. ВІД КНИГИ, НАЗВАНОЇ «ВІЙНА ДОМОВА», ТВОРУ САМУЇЛА ТВАРДОВСЬКОГО, СКЛАДЕНОЇ ПОЛЬСЬКИМИ РИТМАМИ Й ВИДРУКОВАНОЇ B КАЛІШІ У 1681 РОЦІ, КОРОТКО ВИПИСАНА У КВІТНІ 1718 РОКУ
 14. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 15. ДИГЕСТИ ЮСТІНІАНА
 16. ВСТУП
 17. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
 18. 3.3 Заохочувальні норми кримінально-виконавчого права як засіб формування правомірної поведінки засуджених до позбавлення волі