<<
>>

§ 4. Кваліфікація злочинів

1. Під кваліфікацією злочинів розуміють точне встановлення відповідності

вчиненого винним суспільна небезпечного діяння складу конкретного злочину,

закріпленого в кримінальному законі.

Кваліфікуючи злочин, ми визначаємо ту статтю КК, в якій закріплений склад

вчиненого злочину.

Тим самим за допомогою кваліфікації дається точна юридична і

соціальна характеристика вчиненого діяння.

2. Правильна кваліфікація злочинів — необхідна умова забезпечення законності в

боротьбі зі злочинністю. В свою чергу неправильна кваліфікація веде до порушення

прав і законних інтересів як держави, так і окремих громадян, перешкоджає

нормальному здійсненню правосуддя, підриває авторитет органів розслідування і

суду, а в кінцевому підсумку — авторитет держави. Така кваліфікація може

призвести до притягнення невинного до кримінальної відповідальності або

призначення винному покарання, що не ґрунтується на законі. Точно так помилкова

кваліфікація, може призвести до

необгрунтованого звільнення винного від відповідальності або відповідного

покарання. Тому вирок суду, що ґрунтується на неправильній кваліфікації,

підлягає зміненню або скасуванню.

3. Як уже зазначалося, кожен злочин має безліч ознак, однак далеко не всі вони

враховуються при кваліфікації. При кваліфікації необхідно в конкретному діянні

встановити (відібрати) ті юридичне значущі об'єктивні і суб'єктивні ознаки, що

входять до складу конкретно вчиненого злочину. Причому склад утворює тільки вся

сукупність передбачених законом ознак. Відсутність хоча б однієї з необхідних

ознак свідчить про відсутність у діянні особи складу конкретного злочину.

Кожен злочин, як і будь-яке інше діяння людини, завжди виявляється як певна

єдність об'єктивного і суб'єктивного. Причому об'єктивні ознаки будь-якого

злочину завжди виступають у єдності з його суб'єктивними ознаками. Сам же процес

кваліфікації виражається в послідовному встановленні точної відповідності

об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта і суб'єктивної сторони вчиненого злочину

об'єкту, об'єктивній стороні, суб'єкту і суб'єктивній стороні складу злочину,

закріпленого законом.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 4. Кваліфікація злочинів:

  1. 64. Створення злочинної організації (ст. 255).
  2. Розділ І. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів
  3. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
  4. Створення злочинної організації
  5. § 4. Класифікація злочинів
  6. § 4. Кваліфікація злочинів
  7. § 2. Предмет злочину
  8. 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
  9. 2. Злочини проти виборчих прав громадян
  10. 4. Злочини в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності